BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Organa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Góralski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kultura organizacyjna w procesie zmian małych firm
Organizational Cultural and Changes in Small Businesses
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 305-314, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kultura organizacyjna, Zarządzanie zmianami, Studium przypadku
Small business, Organisational culture, Change management, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są problemy społeczno-kulturowe zarządzania zmianami w małych przedsiębiorstwach. Autorzy skoncentrowali się na ustaleniu znaczenia kultury organizacyjnej w procesie przygotowywania i wdrażania zmian, jak również roli poszczególnych pracowników w burzliwych okresach transformacji przedsiębiorstwa. W efekcie zdefiniowano w artykule pojęcie mikrokultur i ich wpływu na "ducha organizacji" z perspektywy zachodzących w przedsiębiorstwie zmian. Uznane definicje i opinie skonfrontowane zostały z doświadczeniami praktyków biznesu. Przedstawiono przykłady realnych problemów oraz sposobów radzenia sobie z nimi przy wykorzystaniu specyficznych metod powstałych w badanej firmie. Artykuł podzielony został na dwie główne części. Pierwsza to blok teoretyczny, zawierający opis ważnych z punktu widzenia referatu definicji i podejść do problematyki zmian i kultury organizacyjnej. Druga to studium przypadku małej polskiej firmy działającej w sektorze usług rachunkowych. (fragment tekstu)

The paper presents socio-cultural aspects of managing change in small businesses. The authors focus on determining the importance of organizational culture in a complicated process of preparing and implementing change, as well as the role of individual workers in the turbulent times of transformation of a company. As a result, this paper presents a unique concept of microcultures and their impact on the "spirit of organization" in view of the changes taking place in the enterprise. Well recognized definitions and opinions have been confronted with the practical business experience. This paper also presents the examples of genuine problems and ways to deal with them by using specific methods created in the audited company. The paper was divided into two main parts. The first part, a theoretical one, describes definitions and approaches addressing an issue of change. The second part is a case study of a small Polish company that operates in the accounting sector. The entire paper ends with synthetic conclusions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Banaszak G., Kmita J., Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Instytut Kultury, Warszawa 1994.
 3. Beck E., Zmiana i rozwój organizacji, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolters Kluwer Polska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 4. Beer M., Nohria N., Cracking the code of change, "Harvard Business Review" 2000, no. 3 (78).
 5. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 6. Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, AE, Kraków 1995.
 7. Filipowicz G., Zarządzanie pracownikami w organizacjach o elastycznych strukturach i zatrudnieniu, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa 2006.
 8. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2003.
 9. Griffin R., Moorhead W., Organizational Behavior: Managing People and Organization, HMC 1992.
 10. Handy C., Understanding Organizations, Kogan Page, London 1992.
 11. Kilmann R.H., Santon H.J., Sarpa R., Gaining Control of the Corporate Culture, Jossey-Bass, San Francisco 1985.
 12. Luecke R., Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, HBE MT Biznes Ltd., Warszawa 2003.
 13. Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 14. Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.
 15. Nogalski B., Polskie przedsiębiorstwo wobec wyzwań XXI wieku, [w:] A. Podobiński (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej, UW Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
 16. Rogers E. M., Diffusion of Innovation, The Free Press, New York 1983.
 17. Roth G., Kurtyka M., Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, CeDeWu, Warszawa 2008.
 18. Schein E., Organizational Culture and Leadership, Wiley Publishers, New York 2004.
 19. Skalik J., Kulturowe uwarunkowania strategii, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, AE, Wrocław 2007.
 20. Stańczyk S., Kultura elastycznej organizacji, [w:] R. Krupski (red.), Elastyczność organizacji, UE, Wrocław 2008.
 21. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu