BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danielak Wiesław (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Identyfikacja obszarów i struktury usług outsouringowych zlecanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa
The Identification of Areas and Structure of Outsourcing Services Subcontracted by Small and Medium Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 400-407, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Outsourcing, Badania ankietowe
Small business, Outsourcing, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania była identyfikacja, na podstawie badań empirycznych, obszarów i struktur usług outsoursingowych zlecanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). W badaniach uczestniczyło 201 przedsiębiorstw, zlokalizowanych w województwie lubuskim. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to identify areas and structure of outsourcing services subcontracted by small and medium enterprises (MSE) on the basis of empirical research. The questionnaire survey was carried out on the group of 201 enterprises situated in Lubuskie province. It resulted in the conclusion that the specificity of MSE activity promotes wider utilization of the concept of outsourcing by service as well as by business and productive enterprises. Research entities identify the availability of external sources of access to professional knowledge and information as the manner of risk elimination and costs reduction and consequently, an effective reaction to changes in conditions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Foltys J., Wieloaspektowy model outsourcingu na przykładzie sektora hutnictwa żelaza i stali, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007.
 2. Matejun M., Wpływ outsourcingu na koszty realizacji funkcji rachunkowości i doradztwa podatkowego w sektorze MSP, [w:] J. Stankiewicz (red.), Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008a.
 3. Matejun M., Patologie outsourcingu w teorii i praktyce gospodarowania, [w:] W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk (red.), Aktualne problemy zarządzania organizacjami, Difin, Warszawa 2008b.
 4. Mendryk I., Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] A. Sitko-Luterek (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 5. Niemczyk J., Układy outsourcingowe czy nowa forma prowadzenia działań gospodarczych?, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1184, AE, Wrocław 2005.
 6. Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, AE, Wrocław 2006.
 7. Rybiński K., Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojąć, trendy I bariery rozwojowe, [w:] A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007.
 8. Sitko-Lutek A. (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Skalik J., Szanse i zagrożenia aplikacji współczesnych koncepcji i metod zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, AE, Wrocław 2005.
 10. Skalik J., Outsourcing w zarządzaniu personelem - obawy i nadzieje, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Kształtowanie procesu zmian w organizacji, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, AE, Poznań 2007.
 11. Szczepański R., Outsourcing na rynkach zagranicznych w strategiach marketingowych polskich przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2008 nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu