BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Próba oceny zakresu zastosowania oraz skuteczności metod zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach
The Trial of Evaluation of the Implementation and Effectiveness of Management Methods in Small- and Medium-Sized Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 408-418, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Słowa kluczowe
Metody zarządzania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ocena systemu zarządzania, Badania ankietowe
Methods of management, Small business, Evaluation of the management system, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania była diagnoza poziomu znajomości i umiejętności stosowania klasycznych metod zarządzania (instrumenty, metody) w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W tym celu przytoczono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 9 MŚP z terenu Wielkopolski. Wywiady zostały przeprowadzone z osobami zarządzającymi badanymi jednostkami przez osoby posiadające wiedzę szczegółową z danego obszaru, co pozwoliło na bieżącą weryfikację otrzymanych danych. (fragment tekstu)

The article concerns the ways of effective management in small and medium companies in relation to their workers and companies with which they co-operate. There are many methods which may be effectively implemented in companies. The paper examines fourteen the most common management methods used in business sector. In the first part of the article, all the methods have been shortly characterized, which gives the reader an outlook on the nature of each of the methods studied. The ways of improving business management have been indicated. The second part of the article presents an outcome of studies conducted in nine companies based mostly in the Wielkopolska region. Methods that are the most commonly used in companies along with methods that bring most problems have been indicated. All the methods have been also evaluated by the companies, which shows how effective they can be when implemented properly.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bittel L., Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa 1989.
 2. Boroń J., Zarządzanie partycypacyjne, [w:] J. Boroń (red.), Organizacja i zarządzanie, AE, Poznań 1991.
 3. Brol R., Rola i zadania samorządu i administracji w realizacji strategii rozwoju turystyki, [w]: R. Brol (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, AE, Wrocław 1997.
 4. Brol R., Rozwój miasta, [w:] R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, AE, Wrocław 2001.
 5. Bruch H., Vogel B., Energia organizacyjna. Jak wykorzystać potencjał przedsiębiorstwa, Gabler, Wiesbaden 2005.
 6. Czerniewicz O., Z publikacji zagranicznych, "Problemy Organizacji" 1966 nr 5.
 7. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 8. Kalmut M., Innowacje a rozwój lokalny, [w:] M. Kalmut (red.), Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego, AE, Wrocław 1994.
 9. Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, AE, Kraków 1999.
 10. Misiąg W., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 11. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1992.
 12. Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Placet, Warszawa 2000.
 13. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 14. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990.
 15. Rudolf S., Demokracja przemysłowa w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, PWN, Warszawa 1986.
 16. Sztando A., Instrumenty lokalnej polityki gospodarczej, [w:] R. Brol (red.), Ekonomika i zarządzanie miastem, AE, Wrocław 2001.
 17. Zalewski A., Ekonomika rozwoju lokalnego, [w:] M. Majchrzak, A. Zalewski (red.), Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, SGH, Warszawa 2000.
 18. Ziółkowski M., Proces formułowania strategii rozwoju gminy, [w]: M. Majchrzak, A. Zalewski (red.), Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, SGH, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu