BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mantaj Andrzej (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland), Wagner Wiesław (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland)
Tytuł
Estimation of Parameters of Tornquist's Functions with Newton-Raphson's Method
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 216, s. 119-129, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Estymacja, Ekonometria, Prognozy ekonometryczne, Badania ekonometryczne
Estimation, Econometrics, Econometric forecasts, Econometric research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dla wyznaczania parametrów funkcji Tomquista proponowanych jest wiele metod, wśród nich metody linearyzacji. Są one jednak mało efektywne, aczkolwiek stanowią dobre przybliżenia początkowe parametrów do zastosowania metody Newtona- Raphsona. W tych sytuacjach rozwiązania optymalne najczęściej uzyskuje się już po kilku krokach iteracyjnych. Rozważania przeprowadzone w pracy dotyczyły jednej ogólnej postaci dla wszystkich trzech typów funkcji Tornquista. Umożliwiło to podanie jednolitych wzorów na pochodne cząstkowe względem parametrów funkcji kryterialnej, a jednocześnie pozwoliło na sformułowanie ogólnej postaci wektora przybliżeń w metodzie Newtona-Raphsona. (abstrakt oryginalny)

In the work there has been discussed Newton-Raphson's iterative method of estimation of parameters of Tornquist's functions of general class and there are derived formulas of their partial derivatives of 1st and 2nd rank. It enabled presentation of uniform form of the vector of parameters of successive iterative approximations allowing their implementation in Excel calculation sheet. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kowalak J.(1973), Szacowanie parametrów funkcji Tornquista, Przegląd Statystyczny, z. 4, 365-369.
  2. Młynarski S. (1980), Analiza rynku, PWN, Warszawa,
  3. Pawłowski Z, (1969), Ekonometria, PWN, Warszawa.
  4. Rozmus D., Wójcik A. (2003), Zastosowanie krzywej Tomquista do oszacowania wydatków na dobra wyższego rzędu, Wiadomości Statystyczne 3 (502), 1-9.
  5. Stanisz T. (1986), Funkcje jednej zmienne w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa.
  6. Welfe W. (red. nauk.) (1978), Ekonometryczne modele rynku. Analiza - prognozy -symulacje, t. II: Modele konsumpcji. PWE, Warszawa.
  7. Zając K. (1966), Ekonometryczna analiza budżetów domowych, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu