BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Dariusz (Akademia Leona Koźmińskiego; Polska Akademia Nauk; Politechnika Warszawska)
Tytuł
Instrumenty kreowania standardów etycznych w organizacji : projektowanie i ocena
Instruments for Creating Ethical Standards in the Organization : Design and Assessment
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 2, s. 11-27, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Kodeks etyki, Organizacja
Ethics, Code of ethics, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje podstawowe metody wprowadzania oczekiwanych standardów etycznych w organizacji. Najczęściej stosowaną metodą jest przyjęcie kodeksu etycznego. Jest to rozwiązanie proste, niemniej jego skuteczność zależy od takich czynników, jak: przygotowanie kompleksowego programu etycznego, analiza stanu wyjściowego, adekwatna formuła kodeksu czy partycypacja pracowników w jego przygotowaniu. Pierwsza część artykułu to ogólna refleksja dotycząca prób wpisania wrażliwości etycznej pracownika w instytucjonalne ramy działania organizacji. W drugiej części zostały sprecyzowane i poddane krytycznej analizie warunki, przy spełnieniu których kodeks etyczny ma szansę stać się skutecznym narzędziem promowania wysokich standardów etycznych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents basic methods for introducing ethical standards that are expected of an organization. The most commonly used method is the approval of a code of ethics. The first part of the paper includes general reflections on attempts to fit the ethical sensibilities of employee into the institutionalized framework of the organization. The second part defines and conducts a critical analysis of conditions under which a code of ethics can become an effective tool for the promotion of high ethical standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arystoteles (1982), Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, PWN, Warszawa.
 2. Askanas W. (2001), Misja organizacji: między teorią a truizmem, [w:] Tworzenie organizacji, (praca zbiorowa), Warszawa.
 3. Bąk D. (2008), Forming Managers' Attitudes and Codes of Ethics, [w:] Gasparski W. (red.), Responsible Management Education, Warszawa.
 4. Bednarski A. (1998), Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń.
 5. Byrska J. (2005), Pochodzenie treści etycznych w życiu publicznym, [w:] Probucka D. (red.), Etyka i polityka, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 6. Dobkowski J. (2007), Charakter prawny kodeksów etycznych oraz kodeksów postępowania urzędników publicznych i wybieralnych przedstawicieli do organów administracyjnych, [w:] Bąk D. (red.), Etos urzędnika, Warszawa.
 7. Filek J. (2001), Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu, [w:] Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A. (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Warszawa.
 8. Gasparski W. (2007), Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
 9. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (1998), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kwiatkowska M. (2007), Kodeksy etyczne w samorządach. Wnioski po akcji "Przejrzysta Polska", [w:] Bąk D. (red.), Etos urzędnika, Warszawa.
 11. Lewicka-Strzałecka A. (1999), Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 12. Lewicka-Strzałecka A. (2001), Poznawczy model kształcenia etycznego: studium przypadku, [w:] Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A. (red.), Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Warszawa.
 13. Mariański J., red., (2002), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków.
 14. Murphy J.E. (2002), Enron and Andersen: Heed the Questions and Warnings They Raise for Your Company's Own Compliance Program, [http://www.compliance-institute.org/pastCIs/2002/presos/T7_jmurphy.pdf], 2010.
 15. Osborne D., Gaebler T. (2005), Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań.
 16. Sen A. (2002), Rozwój i wolność, tłum. Jerzy Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań.
 17. Stansbury J., Barry B. (2007), Ethics Programs and the Paradox of Control, "Business Ethics Quarterly", April, vol. 17, nr 2.
 18. Zachariasz K. (2008), Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie: kodeksy etyczne i corporate governace, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, [http://www.fob.org.pl/strona.php?id_a=841&kat=135], 2010.
 19. Karta zasad Grupy UniCredit, [http://www.pekao.com.pl/kariera/o_nas/wartosci].
 20. Kodeks Etyki pracowników Urzędu Miasta Oświęcim, [http://www.um.oswiecim.pl/pl_dokumenty/dokumenty/pliki/14/5688.pdf].
 21. Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta Legnicy, [http://www.umlegnica.miasto.biz/portal.php?aid=1225197281490706e137540].
 22. Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, [http://www.minsk-maz.pl].
 23. Kodeks etyczny Urzędu Miasta Wojkowice, [http://www.wojkowice.4bip.pl/index.php?idg=1&id=158&x=7&y=3].
 24. Aon's Code of Business Conduct, [http://www.aon.com/about-aon/corporate-governance/attachments/].
 25. Johnson&Johnson, Our Credo, [http://careers.jnj.com/careers/global/shared_values/our_credo/].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu