BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Więznowski Artur
Tytuł
Monetarane aspekty spowolnienia gospodarczego Polski
Monetary Aspects of Economic Slowdown in Poland
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 174, s. 93-115
Tytuł własny numeru
Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza państwa, Polityka pieniężna państwa, Baza monetarna
State economic policy, State monetary policy, Monetary base
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano wyniki badania zmian wybranych wielkości monetarnych w gospodarce polskiej (baza monetarna i gotówka w obiegu). Wskazano na nietypowy charakter i skalę zmian badanych wielkości w Polsce w latach 1999-2000. Przedstawiono hipotezy dotyczące prawdopodobnych przyczyn tych zmian oraz skali wpływu, jaki na ich kształtowanie miał Narodowy Bank Polski.

A hypothesis concerning a significant role played by monetary factors in the slowdown observed in the Polish economy after 2000 was formulated in the article. These factors include a shrinking monetary base and circulating cash resources. They appeared as a result to a coincidence of different circumstances, which - in a way perhaps partly unintended by the NBP (National Bank of Poland) - increased a restrictive character of the Polish monetary policy. The most important causes of changes in the analysed aggregates are considered to be effects of the sterilising operation, which accompanies the harmonisation of Polish obligatory reserves with those binding in the European Union. The next factor was the outflow of speculative capital in 1999 and 2000. A less significant cause was considered to be an increased demand for cash as a safeguard against the so-called problem of the year 2000. The NBP did not embark upon measures preventing a shock-like reduction of cash availability, which is the main means of payment in Polish conditions for many important sectors of our economy. The author presents a probable impact mechanism of these changes on the Polish economy. The analysis of 30- and 10-year time series for big groups of countries (including 56 and 82 countries, respectively) allowed to reject a hypothesis that shock-like changes in the monetary base are a very rare phenomenon and they can have harmful effects for the economy. Negative factors do not appear as long as reductions of the analysed aggregate result only from the reduction of reserves in the banking system. Further on, the analysis of comparable time series for 10 developed countries, 3 countries of Central Europe and the area of the European Monetary Union revealed that shock-like reductions of circulating cash volume are an extremely rare phenomenon. Central banks apparently avoid such situation. It was impossible to relate the analysed monetary shock with real changes due to a very limited number of events of this type. However, some data seem to indicate that they are related with a drop in economic growth rates and an increase of unemployment even in developed countries. Taking into account the structure and needs of the Polish economy the results of these studies are an additional confirmation of a research hypothesis linking a slowdown in the Polish economy with changes in circulating cash reserves. The impact of this factor was all the more acute as it coincided with an unfavourable business situation in the world economy and errors in the Polish fiscal policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J., Interest Rate Targeting, „Journal of Monetary Economics” 1989, no 23, s. 3-30.
 2. Duwendag D., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Warszawa 1995, s. 30-32.
 3. Fase M.G., Comments on the Papers by Philipe Moutot and Charles Wypłosz, [w:] Monetary Policy in Transition in East and West, Wien 1997.
 4. Fase M.G., On Money and Monetary Policy in a European Perspective, [w:] “Mededelingen van de Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen” 1992, Deel 55, no. 7, s. 245-284.
 5. Friedman M., A Program for Monetary Stability, New York 1960.
 6. Friedman M., Schwartz A., A Monetary History of the USA 1867-1960, Princeton “IMF Financial Jearbook” 2001, s. 14.
 7. Goodfriend M., Interest Rate Smoothing and Price Level Trend-stationarity, [w:] “Journal of Monetary Economics” 1987, no 19, s. 335-348.
 8. HaferR.W., What Remains of Monetarism? [w:] „Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review”, Fourth Quarter 2001, s. 13-35.
 9. “IMF Financial Statistics Yearbook” 2001.
 10. Kokoszczyński R., Monetary Policy in Poland Strategies, Instruments and Transmission Mechanisms, [w:] Monetary Policy in Transition in East and West, Wien 1997, s. 166.
 11. Makroekonomia. Wybrane zagadnienia teorii wzrostu i funkcjonowania współczesnych systemów gospodarki rynkowej, red. J. Pająkiewicz, Wrocław 2001, s. 153.
 12. Moutot P.R., Monetary Policy in a European Monetary Union: Instruments, Strategy and Transmission Mechanisms, [w:] Monetary Policy in Transition in East and West, Wien 1997, s.100.
 13. Najlepszy N., Śliwiński P., Krótkoterminowe stopy zwrotu międzynarodowych portfelowych inwestycji z perspektywy rynku pieniężnego w Polsce w latach 1998-2001, „Bank i Kredyt” 2002, maj.
 14. Pfister C., Monetary, Inflation and Exchange Rate Targeting: A Discussion in the Form of a Comparison, [w:] Monetary Policy in Transition in East and West, Wien 1997, s.79.
 15. Razzak A., Monetary Policy and Forecasting Inflation with and Without the Output Gap, [w:] Reserve Bank of New Zealand, „Discussion Paper Series”, 2002, March, s. 2.
 16. Schmid P., Monetary Targeting, [w:] Monetary Policy in Transition in East and West, Wien 1997, s.41-44.
 17. Tymoczko D., Ewolucja systemu finansowego a skuteczność instrumentów polityki pieniężnej, „Bank i Kredyt” 2002, marzec, s. 4-19.
 18. Więznowski A., Przyczyny i skutki inflacji monetarnej - studium komparatystyczne Wrocław 1996, s. 12-14.
 19. Więznowski A., Struktura podaży pieniądza jako cel pośredni banku centralnego, (mpis do druku, 2002).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu