BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Augustyński Iwo
Tytuł
Pomoc publiczna w Polsce. Dostosowanie do standardów Unii Europejskiej
Public Assistance in Poland ts Harmonisation with the European Union Standards
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 174, s. 135-146
Tytuł własny numeru
Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Pomoc sektorowa
Public aid, Subsidies granted to enteprises, Sectoral aid
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W pracy przedstawiono problematykę pomocy publicznej w świetle harmonizacji polskich norm z normami stosowanymi w Unii Europejskiej. Podkreślono, że Polska aby stać się członkiem UE musi spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest dostosowanie pomocy publicznej do reguł panujących w Unii . W tej sytuacji potrzebna będzie zmiana struktury i sposób świadczenia pomocy publicznej

The article is focussed on public assistance problems in the light of harmonisation of the Polish standards with those followed in the European Union. According to the author, Poland has to fulfil a number of conditions in order to become a EU member. One of them is harmonisation of public assistance with rules observed in the EU. It calls primarily for adjustments. The structure and way of providing public assistance have to change as well.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fornalczyk A., Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 1998.
  2. Werner A., Przepisy Komisji Europejskiej dotyczące pomocy publicznej i ich transpozycja do regulacji polskich, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, nr 2, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu