BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogonowska Agnieszka (Akademia Pedagogiczna w Krakowie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
Współczesne praktyki dyskursywne : intertekstualność, intermedialność, pantekstualizm
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 188-203
Słowa kluczowe
Media, Telewizja, Socjologia kultury
Media, Television, Sociology of culture
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są podstawowe strategie konstruowania tekstów medialnych, przede wszystkim te związane z takimi pojęciami, jak: intertekstualność, intermedialność i pantekstualizm. Z drugiej strony, autorka tekstu koncentruje się na opisie sposobów interpretowania tych tekstów. W tym ostatnim kontekście pojawiają się takie zagadnienia, jak: referencyjność przekazów medialnych oraz ich autotematyczny i autobiograficzny charakter, oba traktowane jako formy poświadczania ich prawdziwości. Istotne miejsce w artykule zajmuje również proces adaptacji tekstów kultury w perspektywie takich pojęć, jak: remediacja i estetyka seryjności. Autorka stoi na stanowisku, iż wymienione w tytule artykułu praktyki dyskursywne mają podłoże komercyjne związane z ekonomiką rynku produktów kulturowych. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balbus St., 1990, Itertekstualność a proces historycznoliteracki, Rozprawy habilitacyjne UJ, nr 191.
 2. Baudrillard J., Precesja symulakrów, [w:] R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 2004.
 3. Brenton S., Cohen R., Polowanie na ludzi, Warszawa 2004.
 4. Casetti F., Odin R., Od paleo- do neotelewizji. W perspektywie semiopragmatyki, [w:] A. Gwóźdź (red.), Po kinie? ... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Kraków 1994.
 5. Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Kraków 2000.
 6. Derrida J., O gramatologii, Warszawa 1999.
 7. Derrida J., Psyche. Odkrywanie innego, [w:] R. Nycz, (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1997.
 8. Eco E., Innowacja i powtórzenie: pomiędzy modernistyczną i postmodernistyczną estetyką, "Przekazy i Opinie", 1990, nr 1-2.
 9. Eco U., Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, Warszawa 1996.
 10. Geertz C., O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), [w:] R. Nycz, (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1997.
 11. Godzic W., Rozumieć telewizję, Kraków 2001.
 12. Gwóźdź A., Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kraków 2004.
 13. Gwóźdź A., Zawojski P. (red.), Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, Kraków 2002.
 14. Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków.
 15. Helman A., Sposoby uprawiania teorii filmu [w:] A. Gwóźdź (red.), Prędkość i przyjemność. Kino i telewizja w dobie symulacji elektronicznej, Kielce 1994.
 16. Iwasiów I.,, Intymność i rynek, "Dekada Literacka", 2004.
 17. Kluszczyński R.W., Film. Wideo. Multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków 2002.
 18. Landow. G.P., Hypertext. The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, Baltimore-London 1992.
 19. Lejeune Ph., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków 2001.
 20. Lubas-Bartoszyńska R., Między integrystami a separatystami, "Dekada Literacka", 2003.
 21. Łebkowska A., Między teoriami a fikcją literacką, Kraków 2001.
 22. Miczka T., O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych, Katowice 2002.
 23. Nycz R., Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Ossolineum 1984.
 24. Nycz R., Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000.
 25. Ogonowska A., Film jako tekst kultury, "Przegląd Humanistyczny", 2003, nr 6.
 26. Ogonowska A., Gry intertekstualne na tekście filmowym: opis mechanizmów, Kraków 2004, Studia Historycznoliterackie AP, nr 20.
 27. Ogonowska A., Przemoc ikoniczna. Zarys wykładu, Kraków 2004.
 28. Piatigorski A., Łotman J., Tekst i funkcja, [w:] E. Janus, M.R. Mayenowa, (red.), Semiotyka kultury, Warszawa 1975.
 29. Telewizja inwigilując, "Kultura Popularna"2004, nr 4.
 30. Virilio P., Maszyna widzenia, [w:] A. Gwóźdź (red.), Widzieć. Myśleć,. Być. Technologie mediów, Kraków 2001.
 31. Wilk E., Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-659X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu