BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glinkowska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Proces tworzenia grupy kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska
The Process of Creating a Capital Group using the Example of the Polish Post Office State Enterprise
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, nr 5, s. 151-161, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo państwowe, Restrukturyzacja, Grupa kapitałowa, Usługi pocztowe
State enterprises, Restructuring, Capital group, Postal services
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Poczta Polska
Abstrakt
Przekształcenie ppup Poczta Polska w grupę kapitałową wymaga przyjęcia przez rząd odpowiedniego programu restrukturyzacyjnego oraz uchwalenia przez sejm odpowiedniej ustawy. W artykule omówiono fazy przekształcenia ppup Poczta Polska w grupę kapitałową oraz przedstawiono jej przyszłość.

For several years, the postal services market in Poland, and the Polish Post Office state enterprise that operates within it, have been undergoing intense organisational, economic and financial change above all connected with the liberalisation, demonopolisation and deregulation of the postal services market as required by European Union guidelines. European Union requirements in this regard primarily concern: - the liberalisation, demonopolisation and deregulation of the postał services market; - the obligation placed upon the Polish Post Office state enterprise to adjust to European Union requirements. A consequence of this is the need to reorganise the structure and operations of the Polish Post Office - the biggest entity on this market - in order to make it more efficient; - the reorganisation of how the Polish Post Office and affiliated enterprises operate. One of the possible solutions could be the creation of a Polish Post Office Capital Group. This article attempts to show how the Polish Post Office state enterprise could adjust to European Union requirements by being transformed into an efficiently functioning capital group. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Engelhardt J., Wybrane problemy tworzenia i funkcjonowania grup kapitałowych na bazie przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki [w:] Model organizacyjno-ekonomiczny funkcjonowania grupy kapitałowej Poczty Polskiej. Nauka i praktyka, XI Sympozjum Poczty Polskiej, DGPP, US, Szczecin 2004.
  2. Kreft Z., Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszawa 2004.
  3. Projekt (drugi zmieniony) ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska", Druk nr 1688, Warszawa, 26 kwietnia 2007 r.
  4. Ustawa z 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 107, poz. 721).
  5. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r., Dz.U. nr 106, poz. 482 z późn. zm.
  6. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U. z 1994 r., nr 121, póz. 591).
  7. Ustawa z 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. nr 35, poz. 155, z późn. zm.).
  8. Ustawa o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 1991 r., nr 111, poz. 480).
  9. Wawrzyniak B., Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa Europejska, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
  10. Weryfikacja i synteza koncepcji przekształcenia Zakładów Tworzyw Sztucznych w holding, red. W. Grudzewski, ORGMASZ, maj 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu