BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Melania (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowanie świadczeń lekowych dla ubezpieczonych jako proces interorganizacyjny
Financing Medications for Insured People as an Inter-organisational Process
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, nr 5, s. 201-208, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Świadczenia socjalne, Opieka zdrowotna, Leki, Refundacja leków
Social benefits, Health care, Drugs, Reimbursement of medicines
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy omówiono uwarunkowania prawne finansowania świadczeń lekowych oraz opisano fazy procesu refundacji. Przedstawiono również problemy przepływu informacji w procesie finansowania świadczeń lekowych.

The financing of medications for insured people is undoubtedly a process that requires the involvement of many organisations. As the majority of processes that transcend the borders of a single organisation, it requires advanced interoperability both in terms of Information technologies and in terms of organisational culture. Due to its specific nature, it is characterised by unique problems. The aim of this article is to present the process and its associated issues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bliźniuk G., Standardy i minima interoperacyjne dla polskiej administracji publicznej w świetle ustawy " o informatyzacji podmiotów prowadzących działalność publiczną ", Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, www.mwi.pl/8konferencja/cv/GBlizniuk, dostęp: 15.01.2009.
 2. Błaszczyk W., Uczenie się na błędach jako metoda doskonalenia procesów organizacji [w:] Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, red. J. Czekaj, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2007.
 3. Champy J., X-engineering przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
 4. Grzelak-Hodor J., Kiedy recepty elektroniczne?, Puls medycyny Medicine Today, 2008.06.11, http://pulsmedycyny.com.pl, dostęp: 15.01.2009.
 5. Jakubiak L., Naczelna Izba Aptekarska chce powrotu do normalności, "Rynek Zdrowia" 2008.09.25, http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja, dostęp: 15.01.2009.
 6. Kula P., Wrzesień powyżej średniej, "Rynek Zdrowia" 2008, nr 11.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. 04.213.2167).
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 lipca 2005 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom wojewódzkim (Dz.U. 05.152.1271).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji (Dz.U. 04.213.2165).
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 97.646).
 11. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 08.164.1027).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu