BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzun Włodzimierz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Adamski Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Spółdzielnie produkcji rolnej przed i po wejściu Polski do UE
Agricultural Cooperatives before and after Poland's Accession to the EU
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2010, nr 2, s. 42-61, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość rolnicza, Spółdzielnie, Produkcja rolna, Polska w UE
Agricultural cooperation, Cooperatives, Agricultural production, Poland in EU
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zobrazowanie zmian, jakie zaszły w gospodarstwach spółdzielczych w okresie poprzedzającym wstąpienie do Unii Europejskiej i po integracji. Próbę oceny podjęto w oparciu o dane z GUS oraz dane zbierane w Zakładzie Ekonomiki Gospodarstw Rolnych IERiGŻ na temat Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że pomimo nieustannego zmieszania się ogólnej liczby gospodarstw spółdzielczych w Polsce, w przeważającej części z nich zachodziły pozytywne zmiany w posiadanej strukturze czynników wytwórczych. Z uzyskanych obliczeń wynika ponadto, że Spółdzielnie Produkcji Rolnej w nowych warunkach wspólnej polityki rolnej znacząco poprawiły swoją sytuację ekonomiczno-finansową. Jak ustalono, kluczową rolę w stabilizacji wyników finansowych miały otrzymywane przez SPR płatności bezpośrednie oraz środki finansowe pochodzące z innych programów pomocowych. (abstrakt oryginalny)

The article has been intended to depict the changes in cooperative agricultural holdings in the period preceding the accession to the European Union and afterwards. The evaluation was attempted based on the Central Statistical Office data as well as the information on the Agricultural Cooperatives collected by the IAFE Economics of Farm Holdings Department. The analyses have shown that the majority of Polish cooperative holdings underwent positive changes in their production factors structure despite a decreasing total number of cooperative agricultural holdings in Poland. Calculation results show that Agricultural Cooperatives had significantly improved their economic and financial standing in the new common agricultural policy environment. It has been found that direct payments and financial resources from other support programmes mainly helped the AC to stabilise their financial results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski M.: Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Program Wieloletni 2005-2009. Maszynopis. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 2. Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP. Praca zbiorowa pod red. J. Kulawika. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 3. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2008 roku. Praca zbiorowa pod red. A. Kowalskiego. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 4. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. GUS, Warszawa 2006.
 5. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. GUS, Warszawa 2008.
 6. Dzun W.: Spółdzielnie produkcji rolnej w procesie przemian systemowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 2009.
 7. Guzewicz W, Kagan A., Zdzieborska M.: Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Program Wieloletni 2005-2009. Raport nr 77. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 8. Guzewicz W, Kagan A., Zdzieborska M.: Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Program Wieloletni 2005-2009. Raport nr 55. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 9. Nieć D.: Pomiar rentowności gospodarstw rodzinnych i identyfikacja czynników ją kształtujących. IERiGŻ, Warszawa 1999.
 10. Rynek Rolny, nr 3 (223). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 11. Dane z ARiMR: www.arimr.gov.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu