BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Góralski Bartosz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wycena wartości niematerialnych i prawnych z wykorzystaniem opcji realnych
Real Option in Valuation of Intangible Assets
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1178, s. 25-38, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Wycena wartości niematerialnych, Opcje realne, Projekty inwestycyjne, Wycena projektów inwestycyjnych, Metoda dochodowa wyceny
Enterprise valuation, Valuation of intangible assets, Real options, Investment project, Evaluation of investment projects, Income valuation methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Poruszono problem wyceny dochodowej jednego ze składników wyceny przedsiębiorstwa, tzn. wartości niematerialnych i prawnych. Szczegółowej analizie poddano opcje realne, które porównano tradycyjnym modelem wyceny opartym na wartości bieżącej netto (NPV). Opisano sposób wykorzystania opcji realnych w ocenie projektów inwestycyjnych. Omówiono dwa modele wyceny opcji realnych: model dwumianowy i model Blacka-Scholesa.

Intangible assets are influencing managers to change the way of doing business. The processes inside corporations determine attitude towards employees, product development, service sales, and communication with customers. These fundamental changes are affecting strategies, reputation, short and long term decisions. The drivers of the value of companies are leaning toward intangible assets and force managers to develop new methods of their measurement and presentation. This article is focused on valuation of intangible assets exploiting the real option theory which improve the traditional, static valuation into dynamic foresee of intangible's value change. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Black F., Scholes M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities, "Journal of Political Economy" 1973 no 81.
 2. Brennan M.J., Schwartz E.S., Evaluating Natural Resource Investments, "Journal of Business" 1985, v. 58 no 2.
 3. Copeland Т.Е., Keenan P.T., How Much is Flexibility Worth?, "The McKinsey Quarterly" 1998 no 2.
 4. Cox J., Ross S.A., Rubinstein M., Option Pricing: A Simplified Approach, "Journal of Financial Economics" September 1979 no 7.
 5. Damodaran A., The Promise of Real Option, [w:] The Revolution in Corporate Finance, red. J.M. Stern, D.H. Chew, Blackwell Publishing 2003.
 6. Góralski В., Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych w spółkach nowych technologii, [w:] Modele rachunku kosztów i rachunkowości zarządcze], red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1039, AE, Wrocław 2004.
 7. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw, Wyd. Park, Bielsko-Biała 1992.
 9. Luehrman T.A., Investment Opportunities as Real Options: Getting Started on the Numbers, "Harvard Business Review" July/August 1998.
 10. Mauboussin M.J., Get Real. Using Real Option in Security Analysis, "Frontiers in Finance" 23 June 1999, źródło internetowe: http://www.capatcolumbia.com/Articles/FoFinance/Fof10.pdf.
 11. Merton R.C, Theory of Rational Option Pricing, "Bell Journal of Economics and Management Science" 1973 no 4.
 12. Моel A., Tufano P., When Are Real Options Exercised? An Empirical Study of Mine Closings, "The Review of Financial Studies" 2002, v. 15, no 1.
 13. Myers S.C., Determinants of Capital Borrowing, "Journal of Financial Economics" 1977, v. 5.
 14. Nita В., Opcja rzeczywista jako instrument strategicznej rachunkowości zarządczej, [w:] Modele rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1039, AE, Wrocław 2004.
 15. Paddock J.D., Siegel D., Smith J., Option Valuation of Claims on Real Assets: The Case of Offshore Petroleum Leases, "Quarterly Journal of Economics" 1988 no 103.
 16. Quigg L., Empirical Testing of Real Option-Pricing Models, "Journal of Finance" June 1993, v. 48, no 2.
 17. Smit H.T.J., Trigeorgis L., Strategic Investment. Real Options and Games, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2004, s. 93-162.
 18. Sowińska A.K., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 19. Sudarsanam S., Sorwar G., Marr В., Valuation of Intellectual Capital and Real Option Models, Paper presented to PMA Intellectual Capital Symposium, Cranfield University, October 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu