BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Zenon
Tytuł
Regulacja rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską
Regulation of the Labour Market in the Light of Poland's Intergration with the European Union
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 174, s. 213-228
Tytuł własny numeru
Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Przeciwdziałanie bezrobociu, Polityka zatrudnienia, Unie monetarne
Labour market, Unemployment, Combat unemployment, Employment policy, Monetary unions
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przeanalizowano problem regulacji rynku pracy. Podkreślono potrzebę stworzenia elastycznych struktur pracy co wymaga przemyślanego podejścia do kształtowania stosunków pracy i stosowania elastycznych form zatrudniania. Zwrócono uwagę na fakt, że reformy zmierzające w tym kierunku mogą uzyskać społeczna akceptację tylko wtedy gdy osoby tracące pracę będą miały wsparcie systemu zabezpieczenia społecznego

The author analyses the problem of labour market regulation. He underlines that the labour market regulation in Poland is connected with qualitatively different problems that in the EU countries. Unemployment is counteracted in completely different institutional conditions. A technological and production gap cannot be diminished, however, without a reform of tie old employment system. Restructuring of the economy calls for creating elastic labour market structures. Reforms going in this direction can win social approval only when the social security system for persons losing jobs is supported substantially.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Wpływ zbiorowych stosunków pracy na zatrudnienie i bezrobocie, [w] Pracodawcy a rynek pracy w procesie transformacji gospodarczej, red. Z. Wiśniewski, Toruń 1997, s. 41.
 2. Buttlet F., Regulierung und Deregulierung der Arbeitsbeziehungen, [w:] Sozialpolitik in der Beschäftigungskrise II, red. H. Wintersteina, Berlin 1986, s. 9-24.
 3. Cullis J. and Jones P., Public Finance and Public Choice, London 1992.
 4. Deutsche Bank Research, „EWU-Monitor“ 8.01.1998, s. 12.
 5. Dolny E., Meller J.,Wiśniewski Z., Popyt i pracodawcy na rynku pracy w Polsce, Toruń 1998, s. 163-168.
 6. Engels W., Über Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, Frankfurt am Main 1985, s. 35.
 7. Europäische Kommission, Deregulierung und Beschäftigung, Arbeitspapier des Ausschusses für den Sozialen Dialog vom 1.02.1996 (V/90/96-DE).
 8. Europäische Währungsunion - Endspurt zum Euro, Frankfurt am Main 1998, s. 32.
 9. Feldstein M., EMU - Bijące źródło konfliktów, „Gazeta Bankowa”, 8.02.1998, s. 9.
 10. Fels J., Why EMU will be a success, [w:] U.K. and Europe Investment Research, red. S. Morgan i D. Witter, Berlin 1997.
 11. Giersch H., Eurosclerosis, Kiel Discussion Paper Nr 112, Kiel Institute for World Economics 1985.
 12. Lipka A., Rynek pracy w ujęciu podmiotowo-przedmiotowym i infologicznym, „Rynek Pracy” 1995, nr 4.
 13. Paque K-H., Does Europe’s Common Market Need a ‘Social Dimension? Some Academic Thoughts on a Popular Theme i R. Soltwedel, Social Engineering in Europe: A German Perspective, [w:] Labour Markets in Europe. Issues of Harmonization and Regulation, red. J. T. Addison, W. S. Siebert, London 1997, s. 105-117 177-190.
 14. Rosenberg S., Labor Market Restructuring in Europe and the United States: The Search for Flexibility, [w:] The State and the Labor Market, red. S. Rosenberg, New York-London 1989, s. 9.
 15. Schmid G., Der organisierte Arbeitsmarkt - Überlegungen zu einer institutionellen und politischen Theorie des Arbeitsmarktes, [w:] Arbeitsmarkt und Beschäftigung. Neuere Beiträge zur institutionalistischen Arbeitsmarktanalyse, red. F. Buttler, K. Gerlach i R. Schmiede, Frankfurt-New York 1987, s. 24-63.
 16. Schmid G., Institutions Regulating the Labor Market: Support or Impediments for Structural Change?, [w:] Labor Market Adjustments to Structural Change and Technological Progress, New York-London 1990, s. 121.
 17. Stiglitz J., Economics of the Public Sector, W.W. Norton, New York 1988.
 18. Szałkowski A., Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy, Ossolineum Wrocław 1997 s. 68-78.
 19. The OECD Jobs Study. Evidence and Explanation. Parti: Labour Market Trends and Underlying Forces of Change, Part II: The Adjustment Potential of the Labour Market, OECD, Paris 1994.
 20. Why Deregulate Labour Markets?, red. G. Esping-Andersen i M. Regmia, Oxford, 2000.
 21. Wirl F., Die Theorie der öffentlichen Firmen: Rahmenbedingungen für effiziente Versorgungsunternehmen, Baden-Baden 1991.
 22. Wiśniewski Z., Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, Toruń 1994, s. 152-159.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu