BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Janina (Uniwersytet Zielonogórski), Moczulska Marta (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wdrażanie zmian w organizacji a metody organizacji pracy : rozważania w świetle wyników badań
The Implementation of Changes in an Organization and Methods of Organizing Work : Consideration in the Light of the Results of Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 546-553, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zmiany organizacyjne, Organizacja pracy, Wyniki badań
Small business, Organisational change, Work organisation, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań obrazujące upowszechnianie metod organizowania pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Skoncentrowano uwagę na tych metodach, które skierowane są do indywidualnego pracownika. Zaliczono do nich: rotację pracowników na stanowiskach, wzbogacenie pracy, poszerzanie pracy, elastyczny czas pracy, telepracę i kafeteryjne systemy wynagradzania. Badania przeprowadzono wśród 184 pracowników z sektora MŚP województwa lubuskiego.(fragment tekstu)

The article emphasizes the importance of organizations' ability to respond quickly to changes and shows the need for the use of appropriate methods of organizing work. The author presents the results of research on the universality of these methods, which rely on the involvement of members of the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, red. Z. Dziubiński, M. Kowalewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 2. Daniecki W., Podmiotowe uczestnictwo pracowników w zarządzaniu, Ursa Consulting, Olsztyn 1998.
 3. Jaworska J., Równoważenie pracy i życia, "Personel", 1-15 grudnia 2003.
 4. Mendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, AE, Poznań 2001.
 5. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie, PWN, Warszawa 1983.
 6. Mikołajczyk Z., Współczesne tendencje zmian w tradycyjnym podejściu do organizacji pracy, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1092, AE, Wrocław 2005.
 7. Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2000.
 8. Pędziwiatr F., Telepraca i jej implikacje, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2002 nr 2.
 9. Potocki A., Winkler R., Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 5, Chrzanów 2001.
 10. Skowron-Mielnik B., Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie: podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy, AE, Poznań 2003.
 11. Stankiewicz J., Moczulska M., Partycypacja pracowników jako metoda ewolucyjnego przygotowania pracowników do rewolucyjnych zmian, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1141, AE, Wrocław 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu