BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłodziński Marek (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Tytuł
Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich
Micro-Enterprises in Rural Areas
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 2, s. 20-34, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Obszary wiejskie, Dywersyfikacja, Rozwój lokalny, Bariery rozwojowe, Przedsiębiorczość lokalna, Rola small businessu w gospodarce, Kryzys gospodarczy, Zróżnicowanie regionalne, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Small business, Rural areas, Diversification, Local development, Development barriers, Local entrepreneurship, Role of small business in the economy, Economic crisis, Regional diversity, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mikroprzedsiębiorstwa wiejskie ze względu na małą liczbę kredytów i niezbyt ambitne plany inwestycyjne okazały się dość odporne na wielkie zawirowania związane z kryzysem. Rola mikrofirm w gospodarce kraju jest bardzo duża, wytwarzają one 30,1% PKB i zatrudniają 40,6% ogółu pracowników sektora przedsiębiorstw w Polsce. Mikrofirmy stanowią aż 94,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw. Mimo że ich kondycja finansowa jest nie najgorsza w porównaniu z firmami zatrudniającymi znacznie większą liczbę pracowników, to wiele sygnałów wskazuje także na ich rozliczne słabości, które są szczególnie charakterystyczne dla przedsiębiorczości wiejskiej. Przezwyciężenie barier rozwoju firm na terenach wiejskich wymaga nieco odmiennego podejścia, ponieważ działają one w znacznie trudniejszych warunkach niż przedsiębiorcy w dużych miastach. Powstanie sieci Natura 2000 dodatkowo komplikuje rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, co wymaga zakrojonej na dużą skalę akcji wyjaśniającej i propagującej dopuszczalny zakres rozwoju firm na terenach chronionych, a być może także utworzenie specjalnego funduszu środowiskowego rekompensującego straty za tak zwane utracone korzyści nie tylko urzędom gminnym, ale także przedsiębiorcom. (abstrakt oryginalny)

Owing to the small number of drawn credits and moderate modest investment plans rural micro-enterprises have proved fairly resistant to disturbances caused by the crisis. Micro-firms play a very important role in the Polish economy. They generate 30.1% of GDP and employ 40.6% of all persons working in the sector of enterprises in Poland. Micro-firms account for 94.8% of the total number of enterprises. Although the financial condition of micro-firms is quite good in comparison with enterprises that employ a considerably larger number of workers they display signs of numerous weaknesses, which is particularly true of rural enterprises. Problems with overcoming barriers to the development of enterprises require a slightly different approach in rural areas because rural enterprises operate in far more difficult conditions than businesses established in large cities. The formation of the network Natura 2000 additionally complicates the development of entrepreneurship in rural areas. The situation calls for a wide-scale action to make clear and known the permitted scope of development of firms in protected areas and, probably, also for the establishment of a special fund that would allow to offer compensation to local authorities and entrepreneurs for the lost advantages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza czynników konkurencyjności sektora MSP, 2008. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007. Red. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota. Wydawnictwo PARP, Warszawa.
 2. Balcerowicz E., 2009: Mikroprzedsiąbiorstwa w Polsce na tle Unii Europejskiej. W: Raport .o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008. Wydawnictwo PARP, Warszawa.
 3. Bernatt M., Skoczny T., 2009: Społeczna odpowiedzialność biznesu - założenia, praktyki i podstawowe obszary. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008. Wydawnictwo PARP, Warszawa.
 4. Gadomski W., 2009: Skutki światowego kryzysu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008. Wydawnictwo PARP, Warszawa.
 5. Halamska M., 2002: Przedsiębiorczość, przedsiębiorcy, przedsiębiorczość francuskiej wsi. W: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Red. M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska. IRWiR PAN, Warszawa.
 6. Kłodziński M., 2010: Rozwój przedsiębiorczości w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Zielonych Płuc Polski. "Wieś i Rolnictwo" 1.
 7. Kolarska-Bobińska L.. 2009: Polscy przedsiębiorcy wobec integracji. Polska i polscy przedsiębiorcy w oczach mieszkańców "starej" UE. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008. Wydawnictwo PARP, Warszawa.
 8. Koszarek M., Milewski G., Rybacka M., Szultka S., 2006: Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, 2008. Red. A. Żołnierski, P Zadura-Lichota. Wydawnictwo PARP, Warszawa.
 10. Węcławska D., Zadura-Lichota P, Wasilewska M., 2009: Profile regionalne. W: Raport o sianie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008. Wydawnictwo PARP, Warszawa.
 11. Żołnierski A., 2009: Znaczenie sektora MSP w Polsce. W: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008. Wydawnictwo PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu