BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Breckova Pavla (Technical University of Brno, Czech Republic)
Tytuł
European Integration : Czech SME's Internationalization
Integracja europejska : internalizacja czeskich małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, 2003, s. 61-69, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Small business, Enterprise internationalization, Economic and political integration of Europe
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Badania internalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie w gospodarkach przejściowych, są bardzo ważne. Jednakże, większość prowadzonych badań dotyczy dużych wielonarodowych firm, a przecież małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon całej gospodarki. Istniejąca teoria wyjaśniająca internalizacyjne zachowania MŚP nie jest wystarczająco mocna, co pozwala na kreatywność. W kontekście integracji europejskiej istnieje potrzeba porównywania firm działających na terenach Unii Europejskiej i Republiki Czeskiej. Niezbędne jest więc dostosowanie się do pewnych zmian wynikających z powiększania się wspólnego rynku europejskiego. (abstrakt oryginalny)

The research on internationalisation of small and medium sized enterprises is, especially in the transition economies, very important. As said above, the most of the research concentrated on large multinational firms, however SMEs as a sector are a stabiliser of the whole economy. Existing theory explaining SMEs' internationalisation behaviour is not robust, therefore there is space for creativity. In the context of the European integration there is a need for comparison of the firms operating in the EU and the Czech Republic. It is necessary to adapt to certain changes following the European single market enlargement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen O. 1993. On the internationalisation process of firms: A critical analysis. Journal of International Business Studies. Vol. 24.
 2. Beamish and Banks. 1987. Equity joint ventures and the theory of the multinational enterprise. Journal of International Business Studies, 18 (summer): 1-16.
 3. Bell J. 1995. The internationalisation of small computer software firms: A further challenge to "stage" theories. European journal of Marketing, 29. 8.
 4. Bodur M. and Madsen T.K. 1993. Danish Foreign Direct Investments in Turkey. European Business Review, Vol. 93, No. 5.
 5. Breckova P. 2001. Choice of entry mode in the context of European internationalisation. At Fifth International Conference Small and Medium Firm Management with Computer Support. Brno, Czech Republic.
 6. Buckley P.J. and Ghauri P. 1993. The Internationalization of the Firm. London: Academic Press.
 7. Cavusgil S.T. 1980. On the Internationalization Process of Firms. European Research 8(6), 273-281.
 8. Czinkota M., Ronkainen I., Moffett M. 2002. International Business. Har-court, Inc. ISBN 0-03-033564-7.
 9. Diamantopoulos, A. and Inglis K. 1988. Identifying Differences between High- and Low-Involvement Exporters. International Marketing Review, 5. 52-60.
 10. Eisenhardt K. 2002. Has strategy changed? The powerful forces of globalization are fundamentally changing the nature and dimensions of strategy. (Essay). MIT Sloan Management Review, Winter 2002 Vol. 43 i2 p. 88(4).
 11. Eyre P., Smallman C. 1998. Euromanagement competences in small- and medium-sized enterprises: a development path for the new millennium? (Managing in the New Millennium). Management Decision, Jan-Feb 1998 Vol. 36, No. Lp. 34(9).
 12. Fillis I. 2001. Small firm internationalisation: an investigative survey and future research directions. Management Decision, 39, 9.
 13. Fuller T. 1994. Small Business Trends 1994/1998. Durham University Business School. ISBN 1 85773 011 9.
 14. Gankema H.. Snuif H., Zwart P. 2000. The internationalization process of small and medium sized enterprises: an evaluation of stage theory. Journal of Small Business Management, Oct2000, Vol. 38 Issue 4, p. 15.
 15. Glas a kol. 1999 in Pollard D.. Simberovä I. 2001. Internacionalizace małych a stfednich podnikü v transformuj tcich se ekonomikach: nektere ćeske düsledky. Publikoväno: konference Trento, Italie, 2002.
 16. Gunasekaran A., Okko P. 1996. Improving productivity and quality in small and medium enterprises: Cases and analysis. International Small Business Journal, Oct-Dec96, Vol. 15. Issue 1, p. 59.
 17. Johanson J. and Vahlne J.E. 1977. The internationalisation process of the firm: A model of knowledge development and increasing foreign commitments. Journal of International Business Studies, 8: 23-32.
 18. Johanson J. and Wiedersheim-Paul P.F. 1975. The Internationalization of the Firm: Four Swedish Cases. The Journal of Management Studies, 12, 306-307.
 19. Melin L. 1992. Internationalization as a Strategic Process. Strategic Management Journal, 13, 99-118.
 20. Oviatt B., McDougall P. 1994. Toward a theory of international new ventures. Journal of international business studies, first quarter.
 21. Pollard D., Simberova I. 2001. Internacionalizace małych a strednich pod-nikii v transformuj fetch se ekonomikach: nektere ćeske düsledky. Publikoväno: konference Trento, Italie, 2001.
 22. Root F. 1987. Entry Strategies for International Markets. Lexington, MA: D.C. Heath, ISBN 0-669-13702-2.
 23. Storey D.J. 1997. Understanding the small business sector. International Thomson Business Press. ISBN 0-415-10038-0.
 24. Thomas D. 2002. Essentials of International Management. Sage Publications. Inc. ISBN 0-7619-2468-X [c] - ISBN 0-7619-2181-8 [p].
 25. Turnbull P.W. 1987. A Challenge to the Stage Theory of the Internationalization Process. Managing Export Entry and Expansion. Ed. P.J. Rosson and S.D. Reid. New York: Preager Publishers, 21-40.
 26. Verdin P., Heck N. 2001. From Local Champions to Global Masters. Pal-grave ublishers Ltd. ISBN 0-333-94730-4.
 27. Wolff J., Pett T. 2000. Internationalization of Small Firms: An Examination of Export Competitive Patterns. Firm Size, and Export Performance. Journal of Small Business Management, April 2000, p. 34-47.
 28. Zahra A., Ireland D.. Hitt M. 2000. International expansion by new venture firms: International diversity, mode of market entry, technological learning and performance. Academy of Management Journal. Oct2000. Vol. 43, Issue 5, p. 925. 26p.
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu