BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dupal Andrej (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Tytuł
Strategické aspekty zdokonal'ovania logistických procesov v malých a stredných podnikoch
Strategiczne aspekty doskonalenia procesów logistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach
Strategic Aspects of Improving Logistic Processes in SME's
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, 2003, s. 89-96, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Logistyka, Strategia logistyczna, System logistyczny
Small business, Logistics, Logistic strategies, Logistic system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest zastosowania podstawowych zasad logistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Doświadczenie potwierdza, że znaczenie logistyki wzrasta i odpowiada przedsiębiorczemu dobrobytowi. Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwoju strategii logistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, która jest ściśle związana z realizacją projektów logistycznych oraz zarządzaniem siecią logistyczną i koordynacją. System informacji logistycznej jest tutaj głównym elementem. (abstrakt oryginalny)

Article describes logistics basic principles application in SMEs strategic business. Experience confirms that logistics importance and significance in this field raises up and corresponds with entrepreneurial prosperity. The article aims at demonstrating the development of logistics strategy in SMEs. which is closely connected with the realisation of logistics projects and logistics chain (logistics processes) management and co-ordination. The logistics information system is the key aspect of this issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bowersox D.J., Closs D.J., Helferich O.K.: Logistical Management. New York: Macmillan Publishing Company, a division of Macmillan, Inc, 1986.
 2. Dupaĺ A.: Logistika - faktor hospodárnosti a komplementárnosti podnikových procesov. In: Ekonomické rozhĺady 3/2001.
 3. Dupal A.: Logistická podpora výrobného procesu. Bratislava: Vydavateĺstvo Ekonóm, 2002.
 4. Jurova M., Urbánek J.: Logistická koncepce - prostředek restrukturalizace podniků. In: Logistika 12/1999.
 5. Kokles M., Románová A.: Informačný vek. Bratislava: Vydavateĺstvo Sprint. 2002.
 6. Leščišin M.. Stern J., Dupal" A.: Manažment výroby. Bratislava: Vydavateľstvo Expol, 2002.
 7. Majtán M.: Projektový manažment - nové trendy v manažmente. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2002.
 8. Molnár P.: Manažment inovácií a znalostný manažment - manželstvo s budúcnosťou. In: Zborník z vedeckého seminára "Stratégia rozvoja manažmentu výroby v hospodárskej sfére - II". Bratislava: FPM - EU. 2001.
 9. Nollet J., Kélada J., Dioro M.O.: La question des operations et de la production. Québec: G. Morin Editeur. 1986.
 10. Pernica P.: Logistický management - teorie a podniková praxe. Praha: Radix. 1998.
 11. Strieška L'.: Niektoré paradoxy v ekonomike. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2000". Bratislava: FPM - EU, 2000.
 12. Szabo L'.: Rozhodovanie v podnikovom manažmente. Bratislava: Vydavateĺstvo Ekonóm, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu