BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fendeková Eleonora (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Tytuł
Ponuka firmy v podmienkach minimalizácie straty z neefektívnej technológii
Minimalizowanie strat spowodowanych nieefektywną technologią
The Firm's Supply Under Conditions of Minimum Loss Stemming from Noneffective Technology
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, 2003, s. 107-114, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Cena produktu, Ustalanie cen, Konkurencja cenowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Product price, Price-fixing, Price competition, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z najważniejszych decyzji podejmowanych przez menedżerów są decyzje dotyczące ceny produktów. Jeżeli cena jest zbyt wysoka, to firma nie będzie mogła konkurować z innymi dostawcami, ale jeśli cena będzie zbyt niska, uniemożliwi to osiągnięcie odpowiedniego zysku. Na decyzje dotyczące cen wpływa sytuacja gospodarcza i środowisko, w którym firma działa, gdzie ważnym czynnikiem jest konkurencja. Firma działająca na bardzo konkurencyjnym rynku może nie mieć żadnej lub niewielką kontrolę nad cenami. W takim przypadku uwaga kierownictwa musi być skierowana na wydajność produkcji. Jednak firma, która jest jedynie pośrednikiem w sprzedaży może mieć znaczną swobodę w ustalaniu cen. (abstrakt oryginalny)

One of the most important decisions made by managers is setting the price of the firm's product. If price is set too high, the firm will be unable to compete with other suppliers. But if the price is too low. the firm may not be able to earn a normal rate of profit. Pricing decisions are affected by the economic environment in which the firm operates. An important dimension of this environment is the degree of competition faced by the firm. A firm in a very competitive market may have a little or no control over price. In that case, managerial attention must be focused on the rate of the output to be produced. Conversely, a firm that is only seller of a product may have a considerable freedom is setting price. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fendeková N., Strieśka IL.: Mikroekonomia. EKONOM, Bratislava 1998.
  2. Güth W.: Markt und Preistheorie. Springer Verlag, Berlin 1996.
  3. Martin S.: Advanced Industrial Econmics. Blackwell, Cambridge 1996.
  4. Strieśka C.: Niektóre aspekty priemyselnej politiky v SR. In: Manażment a ekonomika firmy 99. Sbornik medzinärodni odborne konference s medzinärodni ućasti. Edićni oddeleni VSE. Praha 1999.
  5. Szabo E.: Podnikatel'ske rozhodovanie. Vydavatel'stvo Ekonom, Bratislava 1999.
  6. Subertovä E.: Podnikanie a ekonomika podniku. Kartprint, Bratislava 1997.
Cytowane przez
Pokaż
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu