BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fetisovová Elena (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Tytuł
Získavanie finančných zdrojov pre malé a stredné podniky v SR
Źródła pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Republice Słowacji
Ways of Obtaining Capital by SME's in the Slovak Republic
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, 2003, s. 115-118, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Zasoby przedsiębiorstwa
Small business, Financing enterprises, Enterprise resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa mają ogromne znaczenie w gospodarce przejściowej. Ich problemy związane są z brakiem zasobów finansowych, co spowodowane jest przez skomplikowany system kredytowy banków komercyjnych i brak własnego kapitału. Do tej pory nie korzystano z kapitału wysokiego ryzyka ani z innych zasobów rynku kapitałowego. (abstrakt oryginalny)

Small and medium Enterprises are of great importance in transition economy. Their problems are connected with shortage of financial resources, due to complicated credit system in commercial banks and lack of own capital. Up to now they have not been using venture capital and other resources from capital market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fetisovová E.: Financie malých a stredných podnikov. Ekonóm, Bratislava 1998.
  2. Fetisovová E.: Finančné zdroje pre MSP, zborník z medzinárodného vedeckého seminára katedier financií. Ekonóm, Bratislava 2002.
  3. Lenártová G.: Zhodnotenie účinnosti daňových stimulov podnikateľských subjektov SR. Ekonomika, financie a manažment podniku 2002. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu