BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubacki Jan (Statistical Office in Lodz, Poland)
Tytuł
Application of Bayesian Estimation Methods for Small Domains in the Polish Labor Force Survey
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 216, s. 389-396, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Estymacja bayesowska, Statystyka bayesowska, Badania statystyczne, Praca
Bayesian estimation, Bayesian statistics, Statistical surveys, Labour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Referat przedstawia syntetyczny przegląd przeprowadzonych ostatnio badań, dotyczących zastosowania metod statystyki małych obszarów, z użyciem wyników z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Przegląd dotyczy zagadnień metodologicznych oraz wyników otrzymanych przez Główny Urząd Statystyczny, związanych z BAEL oraz Spisem Powszechnym 2002, jak również wynikami otrzymanymi przez autora niniejszego referatu. W referacie dyskutowane są różne metody estymacji, łącznie z szacunkami ich jakości. W szczególności przedstawione została zależność jakości danych szacowanych z użyciem metod bayesowskich od jakości szacunków a priori oraz rodzaju zastosowanej metody estymacji. (abstrakt oryginalny)

The author presents a synthetic overview of recent efforts related to the small area estimation methods applied to the Polish Labor Force Survey (PLFS). The review concerns methodology and results obtained by Central Statistical Office connected with PLFS and National Census and some results obtained by the author of this paper. In the paper author discusses various methods of estimation together with evaluation of quality of such estimation. In particular the relationship between quality of Bayes estimates type and quality of a priori estimates and also type of applied method of estimation is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bracha, Cz., Lednicki, В., Wieczorkowski, R. (2003): Data Estimation from Polish Labor Force Survey for counties in 1995-2002. (in Polish) GUS, Warszawa
  2. Bracha, Cz., Lednicki, В., Wieczorkowski, R. (2004): Application of Complex Estimation Methods to the Disaggregation of data from Polish Labor Force Survey in 2003. GUS, Warszawa, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, Zeszyt 300
  3. McCarthy, P.J. and Snowden,C.B. (1985): The Bootstrap and Finite Population Sampling. Vital and Health Statistics, pp. 2-95, Public Health Service Publication 85-1369, U.S. Government Printing Office, Washington DC
  4. Council Regulation (EC) No 577/98 of 9 March 1998 on the organisation of a labour force sample survey in the Community, OJ L 77, 14.3.1998, p. 3-7
  5. Griffiths, R. (1996): Current Population Survey Small Area Estimation for Congressional Districts. Proceeding of the Section On Survey Research Method. American Statistical Association, 314-319.
  6. Kubacki, J. (2004): Application of the Hierarchical Bayes Estimation to the Polish Labour Force Survey, Statistics in Transition, Vol. 6, No. 5, 785-796.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu