BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Ewolucja i zakres rachunkowości zarządczej uwarunkowanej działaniami
The Evolution and Scope of Activity-Based Management
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1178, s. 82-92, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Historia rachunkowości, Rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów działań
Accounting, Accounting history, Management accounting, Activity Based Costing (ABC)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono genezę i ewolucję oraz zakres zastosowań rachunkowości zarządczej uwarunkowanej działaniami na tle koncepcji rachunku kosztów działań. Omówiono genezę rachunku kosztów działań i jego istotę. Zilustrowano proces przejścia od koncepcji rachunku kosztów działań do koncepcji rachunkowości zarządczej. Opisano także zakres rachunkowości zarządczej uwarunkowanej działaniami.

The paper describes the evolution of activity-based management taking as a starting point activity-based costing concept. In the first part of the article the origins and essence of activity-based costing were depicted. In particular the emphasis was put on the contribution made by the Consortium for Advanced Manufacturing-International (CAM-I). The second part of the paper explains how management accounting evolved from activity-based costing to activity-based management. Finally the ABM concept was described from both strategic and operational point of view indicating specific applications of these two areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blocher E.J., Chen K.H., Cokins G., Lin T.W., Cost Management. A Strategic Emphasis, McGraw-Hill Irwin, New York 2005.
 2. Cokins G., Activity-based Cost Management. Making It Work. A Manager's Guide to Implementing and Sustaining an Effective ABC System, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996.
 3. Horngren CT., Datar S.M., Foster G., Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Twelfth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2006.
 4. Kaplan R.S., One Cost System Isn't Enough, "Harvard Business Review", January/February 1988, vol. 66, iss. 1.
 5. Kaplan R.S., Atkinson A.A., Advanced Management Accounting, Prentice Hall International Inc., Upper Saddle River, New Jersey 1998.
 6. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 7. Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 8. Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005.
 9. Sharman P.A., The Case for Management Accounting, "Strategie Finance", October 2003, vol. 85, no. 4.
 10. Szychta A., Historyczne i metodologiczne aspekty rachunku kosztów działań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 10 (66), SKwP, Warszawa 2002.
 11. Szychta A., Paradygmaty rachunkowości zarządcze], "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", tom XLI, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu