BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji
Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling and Analysis of Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 772, s. 45-59, rys., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
System społeczny, Złożoność organizacji, Analiza organizacji, Modele matematyczne
Social system, Complexity of the organization, Organisation analysis, Mathematical models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd zastosowań złożonych systemów adaptacyjnych (Complex Adaptive Systems - CAS) w modelowaniu organizacji. Opracowanie stanowi wstęp do dalszych badań teoretycznych, jak też do opracowania modeli złożonych systemów adaptacyjnych, które w szerszym niż dotychczas zakresie umożliwiałyby opis i analizę działania wszelkiego rodzaju nowoczesnych organizacji. (fragment tekstu)

The construction of mathematical models of social systems has been one of the fundamental challenges for the theory and practice of social sciences. Discovery of the properties of non-linear systems defined as complexity and chaos has become the basis for developing complex methods of modelling, which allow the operation of social systems to be analysed and described. Complex Adaptive Systems (CAS) may be used to model many types of systems - financial markets, animal colonies, social systems, resistance systems, computer networks, relations between nations, and many other similar objects composed of many operating elements (collectivities). The aim of the article is to review the application of CAS in the modelling of organisations. The article is an introduction to further theoretical studies and also to the development of models of Complex Adaptive Systems, which would enable a broader description and analysis (than hitherto) of how all types of modern organisations work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Arthur W.B. [1994], Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI.
 2. Biggiero L. [2001], Sources of Complexity in Human Systems, Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Sciences, vol. 5, nr 1.
 3. Casti J. [1997], Would Be Worlds, John Wiley, New York.
 4. Church M. [1999], Organizing Simply for Complexity: Beyond Metaphor Towards Theory, Long Range Planing, vol. 32, nr 4.
 5. Complexity, Global Politics and National Security [2002], red. D.S. Alberts, T J. Czerwiński, University Press of the Pacific, Honolulu.
 6. Cuesta-Morales P. i in. [2004], Developing a Multi-Agent System Using MaSE and JADE, UPGRADE, vol. V, nr 4.
 7. Epstein J.M., Axtell R. [1996], Growing Artificial Societies, MIT Press, Cambridge, MA.
 8. Firma {Freshwater Integrated Resource Management with Agents), http://firma. cfpm.org.
 9. Gleick J. [1996], Chaos, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.
 10. Goldberg D.E. [ 1995], Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa.
 11. Holland, J.D. [1995], Hidden Order. How Adaptation Builds Complexity, Basic Books, New York.
 12. Jervis R. [1997], System Effects. Complexity in Political and Social Life, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 13. Kurtyka J. [2002], Adaptive Marketing: The Changing Relationship of Business to the Customer, http://www.Interjournal.Org/Manuscript_Abstract.Php?14699, Interjournal.
 14. Leydesdorff L. [2001], A Sociological Theory of Communication. The Self Organization of the Knowledge-Based Society, Universal Publishers/uPUBLISHCOM, USA.
 15. Lissack M.R. [1999], Complexity: The Science, Its Vocabulary, and Its Relation to Organizations, Emergence, vol. 1, nr 1.
 16. Mesjasz C. [2003], Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (114).
 17. Mesjasz C. [2004], Organizacja jako system złożony, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 652.
 18. Nesterowicz P. [2001], Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 19. Nelson A., Nelson W.H.M., Maubourguet F. [2002], Electronic Commerce Management Implications from Autopoietic and Complexity Theories.
 20. Nonaka I., Takeuchi H. [2000], Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 21. Oztas N., Huerta T., Myrtle R.C., Robertson P.J. [2002], Mapping the Field: Complexity Sciences in Organization and Management, referat przedstawiony podczas International Conference on Complex Systems (ICCS2002) Nashua, NH, USA, 9-14 czerwiec, opublikowany: nr 528, InterJournal http://www.interjournal.org.
 22. Probst G., Raub St., Romhardt K. [2002], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 23. Rosser J.B. [1999], On the Complexity of Economic Dynamics, "Journal of Economic Perspectives", vol. 13, nr 4.
 24. Rosser J.B. [2000], Aspects of Dialectics and Non-Linear Dynamics, "Cambridge Journal of Economics", vol. 24.
 25. Wooldridge M. [2002], An Introduction to MultiAgent Systems, John Wiley & Sons, Chichester, England, http://www.csc.liv.ac.uk/~mjw/pubs/imas/
 26. Żurada J., Barski M., Jędruch W. [1996], Sztuczne sieci neuronowe: Podstawy teorii i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu