BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beliczyński Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Implementacja strategii reklamy
Implementation of Advertising Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 772, s. 79-93, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Strategia reklamy, Implementacja, System informacyjny, Systemy SAP, Zarządzanie Kontaktami z Klientem, Oprogramowanie komputerowe
Advertising strategy, Implementation, Information system, SAP systems, Customer Relationship Management (CRM), Computer software
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono pojęcie i rodzaje strategii reklamy, proces implementacji strategii reklamy, a następnie omówiono najważniejsze narzędzia wspomagające implementację strategii reklamy (system SAP, CRM).

In this article, the author presents the concept of advertising strategy and types thereof, and then the essence of implementing management strategy and advertising strategy. Next, he describes the stages in the process of implementing advertising strategy, the key tasks of implementing strategy in the field of advertising, and the place of implementing advertising strategy in the whole process of advertising activity. The author presents the most important traditional tools for implementing advertising strategy as well as tools in the form of specialised information (IT) systems. He focuses particular attention on the balanced business scorecard as well as on software implementation tools (MySAP Advertising Management) and the CRM class. The main aim of the presented tools aiding the implementation of advertising strategy is to provide the information necessary to take essential decisions in the implementation process by collecting, processing, storing and analysing information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beliczyński J. [1999], Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą, Antykwa, Kluczbork.
 2. Domański T. [1993], Skuteczna reklama i promocja, Poltext, Warszawa.
 3. Duliniec E. [1995], Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
 4. Dunn S.W., Barban A.M., Krugman D.M., Reid L.N. [1990], Advertising. Its Role in Modern Marketing, The Dryden Press, Chicago.
 5. Gamzyk P. [2001], Klient poznany, klient zdobyty, "Computerworld", październik.
 6. Glossary of Terms and Abbreviations [2004], Arbitron Inc., http://www.arbitron.com.
 7. Griffin R.W. [1998], Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 8. Ignatiuk S., Ignatiuk S. [2003], Zarządzanie strategiczne w świetle teorii i praktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 9. Kaplan R.S., Norton D.P. [2001], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kubiński P. [2004], Koncepcje i sposoby implementacji strategii [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1014, Wrocław.
 11. Kubiński P., W poszukiwaniu zintegrowanej koncepcji implementacji strategii [w:] Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1137, Wrocław.
 12. Łodziana-Grabowska J. [1996], Efektywność reklamy, PWE, Warszawa.
 13. Nowak W.P. [2001], Media Planning, Proteus, Kraków.
 14. Penc J. [1997], Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 15. Parzydło M. [2000], CRM, czyli sprzedaż totalna, "Manager", nr 1.
 16. Smoleńska E. [1999], Kto robi strategię, Brief, nr 3.
 17. Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 18. Turning the Numbers into Sales Solutions [2001], Arbitron Services for Radio 2001, http://www .arbitron .com.
 19. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. [2004], Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 20. Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu [2005], red. M. Moszkowicz, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu