BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walas-Trębacz Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Uwarunkowania powodzenia rewitalizacji strategicznej przedsiębiorstwa
Conditions Necessary for Successful Strategic Revitalisation of an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 772, s. 95-114, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Rewitalizacja, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Zarządzanie strategiczne
Corporation strategies, Revitalization, Restructuring of enterprises, Strategic management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma pozwolić zrozumieć, na czym polega rewitalizacja strategiczna przedsiębiorstwa, jakie są powody podejmowania takiego procesu w organizacji, ponadto wskazać czynniki wpływające na przebieg rewitalizacji strategicznej oraz metodykę przeprowadzenia rewitalizacji strategicznej w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

The rapid pace of change in their environment has forced modern enterprises to adapt more quickly. Changes occurring within an organisation, being most frequently a response to the complexity its environment, can relate to many areas, but above all they relate to: structure, strategy, seeking new markets, broadening the product range (diversification), modernising infrastructure or technology, and take-overs of other organisations. An organisation that wishes to meet the challenges posed by these new conditions may choose a path of gradual or radical change. This article explains the nature of the strategic revitalisation of a company as a process requiring knowledge, creativity, critical analysis, appropriate communication and leadership, as well as an ability to evaluate potential alternatives properly. Furthermore, the author explains the reasons why companies undertake strategic revitalisation and the factors influencing the course of strategic revitalisation, and also describes the methodology for carrying out this process in a company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Allaire Y., Firsirotu M.E. [2000], Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Arogyaswamy K., Barker V.R., Yasai-Ardekani M. [1995], Firm Turnarounds: an Integrative Two-stage Model, "Journal of Management Studies", vol. 32, nr 4.
 3. Banaszyk P. [2005], Istota i zakres odnowy strategicznej w przedsiębiorstwach, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1092, Wrocław.
 4. Barney J.B. [1991], Firm Resources and Sustained Competetive Advantage, "Journal of Management", vol. 17.
 5. Beer M., Eisenstat R., Spector B. [1990], The Critical Path to Corporate Renewal, HBS Press, Cambridge.
 6. Chowdhury S.D. [2002], Turnarounds: A Stage Theory Perspective, "Canadian Journal of Administrative Sciences", nr 19 (3).
 7. Cyfert S. [2005], Strategiczna odnowa organizacji - proces wymuszonego doskonalenia organizacji [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, AE w Krakowie, Kraków.
 8. Dąbrowski J. [2002/2003], Zmiany strategiczne w teorii i praktyce zarządzania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 9. Floyd S., Lane P.J. [2000], Strategizing Throughout the Organization: Managing Role Conflict in Strategic Renewal, "Academy of Management Review", vol. 25.
 10. Greenwood R., Hinings C.R. [1996], Understanding Radical Organizational Change: Bringing Together the Old and the New Institutionalism, "Academy of Management Review", vol. 21.
 11. Guth W.D., Ginseberg A. [1990], Guest Editors Introduction: Corporate Enterpreneurship, "Strategis Management Journal", vol.11.
 12. Hamel G., Yalikangas L. [2003], W poszukiwaniu zdolności strategicznej regeneracji, "Harvard Business Review", vol. 11.
 13. Hart H., Berger A. [1994], Using Time to Generate Corporate Renewal, "International Journal of Operations and Production Management", vol. 14, nr 3.
 14. Hrebiniak L.G., Joyce W.F. [1985], Organizational Adaptation: Strategic Choice and Environmental Determinism, "Administrative Science Quarterly", vol. 30.
 15. Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem [2006], red. W. Kowalczewski i J. Nazarko, Difin, Warszawa.
 16. Leksykon zarządzania [2005], Difin, Warszawa.
 17. Lichtarski J. [2003], O strategiach zarządzania zmianami, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 18. Lohrke F.T., Bedeian A.G., Palmer T.B. [2004], The Role of Top Management Team in Formulating and Implementing Turnaround Strategies: A Review and Research Agenda, "International Journal of Management Reviews", nr 5-6.
 19. Malewska K. [2005], Kolejność zmian zachodzących w procesie odnowy strategicznej przedsiębiorstwa [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1092, Wrocław.
 20. Masłyk E. [2003], Organizacja w ruchu, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 21. Nadler D.A. [1989], Organizational Frame Bending: Types of Change in the Complex Organization [w:] Corporate Transformation, Revitalizing Organizations for a Competitive World, R.H. Kilmann, T.J. Covin, Jossey-Bass Publ., San Francisco, London, nr 5.
 22. Nelson R.R., Winter S.G. [1982], Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 23. Nesterowicz P. [2001], Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo PSB, Kraków.
 24. Nogalski B., Macinkiewicz H. [2004], Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 25. Rokita J. [2005], Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 26. Suszyński G. [1999], Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa.
 27. Volberda H.W., Baden-Fuller C., Bosch P.J.A. [2001], Mastering Strategic Reneval: Mobilising Reneval Journeys in Multiunit Firms, "Long Range Planning", vol. 34, nr 2.
 28. Walas J., Identyfikacja zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 499, Kraków.
 29. Wawrzyniak. B. [1999], Odnawianie przedsiębiorstwa na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu