BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Organizacja sieci kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw
The Organisation of Cooperating Networks among Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 772, s. 125-141, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Współpraca przedsiębiorstw, Klastry
Small business, Enterprises cooperation, Business cluster
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zostaną przedstawione różnie funkcjonujące w Europie Zachodniej i Polsce formy powiązań pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz współpracującymi z nimi placówkami badawczo-rozwojowymi, zespołami doradców, instytucjami finansowymi. Omówiono również zadania koordynatora sieci oraz wskazano na korzyści związane z tworzeniem sieci kooperacyjnych. (fragment tekstu)

In this article, the author describes the various types of links that exist in Western Europe and Poland among small and medium-sized enterprises and the various institutions working with them: R&D, consultants, financial institutions. She also discusses the responsibilities of network coordinators and identifies the benefits afforded by cooperating networks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak Z. [2004], Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Drukarnia Antykwa, Warszawa-Kluczbork.
 2. Bleicher K. [1994], Integrative Management in a Time of Transformation, "Long Range Planning", nr 5.
 3. Dwojacki P., Nogalski B. [1998], Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 4. Kempy D. [1999], Typy i logistyka organizacji sieciowych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 5.
 5. Maj I. [2005], Wiedza w organizacjach sieciowych - opis formalny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1078, Wrocław.
 6. Organizacja grup kooperacyjnych przedsiębiorstw [2008], PARP, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, http://ksu.parp.gov.pl/res/plBazawiedzy/produktyinformacyjne/inform11doc
 7. Piotrowicz A. [2006], Wyzwania organizacyjne stojące przed podmiotami gospodarczymi w obliczu globalnej konkurencji, http://mikro.uniw.szczecin.pl/6pl.index.php?a=h519
 8. Sobczak I., Piotrowicz A. [2002], Rozwiązania organizacyjne logistyki, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 9. Strategor, [1995] Zarządzanie firmą, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 10. Wojciechowski J. [2005], Tworzenie sieci i grup kooperacyjnych MŚP w Polsce, PARP, www.parp,gov.pl
 11. Wojnicka E. [2004], Klastry w Polsce - teoria i praktyka, "Innowacje", nr 21.
 12. Żółkiewski A. [2006], Wspieranie klastrów w ramach programów operacyjnych, www.ig.wsiz.edu.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu