BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartusik Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Uwarunkowania i efektywność procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw
The Effectiveness of and Factors Influencing Company Restructuring
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 772, s. 143-157, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Procedury restrukturyzacyjne
Restructuring, Restructuring of enterprises, Restructuring procedures
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono proces restrukturyzacji i metodykę jego opracowania, zidentyfikowano wdrażane przedsięwzięcia restrukturyzacyjne, przedstawiono uwarunkowania restrukturyzacji oraz pomiar efektów działań restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach.

The dynamic of market processes forces all companies to continuously improve their activities. These changes usually have an incidental character and concern a specific part of the enterprise. However, in the case of major problems in the sphere of organisation and management, the need arises to carry out fundamental corrective action. Restructuring is an instrument for radically changing how a company functions, with the aim of increasing its profitability, and also adapting it to changing future environments. Restructuring involves far-reaching organisational, legal, product-range and personnel changes. However, it must be remembered that this process should in principle lead to an improvement in the situation of the given company through the creation and implementation of an operating strategy. In the article, the author focuses on presenting the process of restructuring, types of actions undertaken, factors governing their success, as well as measurement of the effectiveness of actions with the aid of various methods and assessment criteria. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamska A. [1998], Analiza efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa [w:] Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  2. Cabała P., Bartusik K. [2006], Restrukturyzacja w jednostkach gospodarczych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  3. Góralski A. [1980], Twórcze rozwiązywanie zadań, PWN, Warszawa.
  4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2000], Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
  5. Grudzewski W.M., Hejduk I. [2001], Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
  6. Nogalski B., Kreft Z. [1994], Szanse i zagrożenia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 11.
  7. Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw [2006], red. L. Dorozik, PWE, Warszawa 2006.
  8. Sapijaszka Z. [1998], Uwarunkowania oceny rezultatów zmian organizacyjnych [w:] Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu