BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małkus Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Postępowanie diagnostyczne w outsourcingu usług logistycznych
Diagnostic Procedures in Outsourcing Logistics Services
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 772, s. 159-173, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Usługi logistyczne, Outsourcing, Outsourcing funkcji logistycznej
Logistic services, Outsourcing, Outsourcing of logistics functions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja procesu diagnozy outsourcingu usług logistycznych, w której uwzględniono charakterystyczne cechy współpracy w outsourcingu, wpływ wyników w zakresie logistyki na efekty w innych obszarach działalności przedsiębiorstwa, a także zróżnicowanie okresów potrzebnych do osiągnięcia poszczególnych rodzajów wyników. W pracy zaprezentowano zwłaszcza cele diagnozy outsourcingu usług logistycznych, zakresy zagadnień, które powinny zostać uwzględnione oraz propozycje toku postępowania badawczego. Podjęte rozważania dotyczą pojedynczego przypadku współpracy zleceniodawcy z usługodawcą. (fragment tekstu)

Interest in the use of outsourcing by companies and the influence that cooperation with a logistics company has on the client's business performance mean that diagnosis of the outsourcing of logistics services is a subject of special interest to clients. Mistakes linked, in particular, to the fragmentary treatment of the results of cooperation with logistics companies can be eliminated by an appropriately developed methodology for diagnosing logistics services outsourcing, taking into account results achieved in the client's core activities. The types of results researched depend above all on the range of ordered logistics tasks. The aim of this article is to present the fundamental conditions that should be fulfilled when diagnosing the outsourcing of logistics services. The author treats outsourcing as a form of cooperation with the service provider and presents the characteristic features of diagnosis of the results of cooperation with logistics companies. In particular, he describes the aims of diagnosing the outsourcing of logistics services, the ranges of issues which should be taken into account, and also proposes a course of research procedure. His deliberations refer to a specific case of cooperation between a client and a service provider. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderson M.C. [1997], Measurement a Primer in Measuring Outsourcing Results, "National Productivity Review", vol. 17, nr 1.
  2. Corbett M. [2004], The Outsourcing Revolution. Why it Makes Sense and How to Do it Right, Dearborn Trade Publishing, A Kaplan Professional Co.
  3. Doskonalenie struktury organizacyjnej [1988], red. A. Stabryła i J. Trzcieniecki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  4. Jakóbiec W.W. [1982], Służba organizatorska w przedsiębiorstwie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
  5. Jakóbiec W.W. [1987], Metodyka diagnozy organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
  6. Kaplan R.S., Norton D.P. [2006], Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Martyniak Z. [1999], Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  8. Przedsiębiorstwo partnerskie [2002], red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa.
  9. Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  10. Trzcieniecki J. [1979], Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu