BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrańska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Obszary ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
Areas of Risk in Human Resource Management in a Company
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 772, s. 221-235, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ryzyko w zarządzaniu, Pomiar ryzyka
Human Resources Management (HRM), Risk in management, Risk measures
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono pojęcie ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rolę pomiaru ryzyka w procesie zarządzania zasobami ludzkimi oraz etapy procesu zarządzania ryzykiem personalnym.

The aim of the article is to draw attention on the fact that human resource management can also be a source of risk in the activities of a company. Awareness of the fact that the effective functioning of a company may be lowered by personnel risk requires its source to be identified and the strength of its effect on the company to be established. However, there is a possibility to identify and reduce the negative effects of personnel-related risk through appropriate management of this risk. Appropriate management of personnel-related risk enables: establishment of the causes of risk; establishment of the probable course of events by deepening knowledge about negative phenomena from the past and predicting what may happen in the future; acquisition of information that influences the current and future situation of the company and determines the need for change in the process of human resource management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bochniarz P., Gugała K. [2005], Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa.
 2. Bizon-Górecka J. [2001], Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz.
 3. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie [2004], red. M. Sierpińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Gil Z. [2001 ], Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 5. Karczmarek T. [2003], Zarządzanie zdywersyfikowanym ryzykiem w świetle badań interdyscyplinarnych. Typologia i semantyka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa.
 6. Karczmarek T. [2006], Ryzyko i zarządzanie ryzykiem: ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa, Difin.
 7. Krupa M. [2002], Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą, Kraków-Kluczbork, Antykwa.
 8. Lipka A. [2002], Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 9. Leksykon zarządzania [2004], Difin, Warszawa.
 10. Ong M.K. [2006], Risk Management, Academic Press in an imprint of Elsevier, Amsterdam.
 11. Pocztowski A. [1993], Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 12. Rutka R., Czerska M. [2006], Ryzyko ewaluacyjne w zarządzaniu personelem w badanych urzędach miasta [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 2, red. A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 13. Rybak M. [2003], Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa.
 14. Teczke J. [1996], Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 15. Sekuła Z. [1999], Controlling personalny, część 1, OPO, Bydgoszcz.
 16. Stabryła A. [1997], Podstawy zarządzania firmą, Modele metody praktyka, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 17. Stabryła A. [2006], Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa.
 18. Wersty B. [1994], Analiza decyzyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Zachorowska A. [2006], Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 20. Zarządzanie kadrami [2002], red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa.
 21. Zarządzanie zasobami ludzkimi [2006], red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu