BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bińczycki Bernard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Organizacyjno-prawne uwarunkowania procesu wynagradzania pracowników samorządowych
Organisational and Legal Determinants of the Remuneration of Local Government Employees
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 772, s. 237-248, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wynagrodzenie za pracę, Pracownicy samorządowi, Regulacje prawne
Human Resources Management (HRM), Remuneration for work, Self-government employees, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono uniwersalny katalog stanowisk pracowniczych w urzędzie gminy oraz obowiązujące w polskich gminach zasady wynagradzania pracowników, składniki wynagrodzenia, procedurę przyznawania podwyżek i naliczania premii. (fragment tekstu)

The development of human resources in local authority offices requires not only improvement in professional qualifications but also the creation of an appropriate system of incentives. A highly-motivated workforce, supervised by a competent managerial team, is a prerequisite for the efficient functioning of local authorities, which, in turn, determines to a significant extent how effectively local authorities perform the public tasks assigned to them. As far as incentives are concerned, it is first necessary to determine existing levels of pay and, in particular, to ascertain whether the principles for remunerating staff are transparent and consistent, whether the forms of remuneration correspond to the needs of the organisation and the current state of knowledge, and also whether the system of pay takes into account job responsibilities and staff qualifications and performance. In the field of public administration, the motivation of staff through pay incentives has particular significance. This is because the remuneration of local authority staff is governed by strict legal regulations (legislation, directives, etc.). The author presents a universal catalogue of job positions in local authority offices and also - based on a practical example of a local authority office - the principles for remunerating staff in Polish municipalities, the components of pay, and the procedure for awarding pay rises and bonuses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi [2001], red. A. Pocztowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
  2. Borkowska S. [1992], Jak wynagradzać?, OPM, Warszawa.
  3. Doktór K. [2002], Osobliwości zarządzania personelem w administracji publicznej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
  4. Kowalski J. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, FRDL, Warszawa.
  5. Popiel P., Jachymska U. [2004], Zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. nr 146, poz. 1223).
  7. Stabryła A. [1995], Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
  8. Szandurski J. [2007], Reforma zarządzania kadrami strategiczną inwestycją gminną, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2.
  9. Zarządzenie nr 534/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krakowa".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu