BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaliszczak Lidia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Warunki skutecznego wprowadzania zmian w małych i średnich przedsiębiorstwach
The Conditions of Efficient Changes Introduction in Small and Medium Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 603-610, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zmiany organizacyjne, Osobowość lidera, Umiejętności kierownicze, Badania ankietowe
Small business, Organisational change, Leader's personality, Management skills, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Działalność małych i średnich przedsiębiorstw determinowana jest przez wiele różnorodnych czynników otoczenia, jednak ich specyfika, wynikającą głównie z cech jakościowych, uzasadnia tezę, że skuteczność przeprowadzania zmian implikuje podmiotowość osoby właściciela - przedsiębiorcy. Właściciel przedsiębiorstwa jest głównym kreatorem zmian, które dokonuje się w oparciu o własną, subiektywną percepcję rzeczywistości i orientację w otoczeniu. Celem opracowania była próba weryfikacji postawionej tezy, poprzez identyfikację warunków skuteczności przeprowadzania zmian w toku badań empirycznych. Badania ankietowe przeprowadzono w stu losowo wybranych przedsiębiorstwach z sektora MŚP w powiecie tarnobrzeskim. (fragment tekstu)

The study makes an attempt to identify the conditions determining the efficiency of changes introduction, taking under consideration the opinions of small and medium enterprises owners in Tarnobrzeski county (Podkarpackie province). The purpose of the study is an attempt to verify the thesis that the efficiency of changes introduction implicates the subjectivity of the owner-entrepreneur.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G., Umiejętności kierownicze wykorzystywane w procesie zarządzania zmianami, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Zmiany we współczesnych organizacjach, Zeszyty Naukowe nr 76, AE, Poznań 2006.
 2. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE, Katowice 2002.
 3. Drucker P. F., Menedżer skuteczny, AE, Kraków 1994.
 4. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE Warszawa 1992.
 5. Jaremczuk K., Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania przemian strukturalnych w przedsiębiorstwie, PENPOLSKI, Katowice 1994.
 6. Jaremczuk K., Przedsiębiorczość - ku twórczości, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, PWSZ, Tarnobrzeg 2006.
 7. Mises L. von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, tłum. W. Falkowski, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 8. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Uwarunkowania podatności małych przedsiębiorstw na zmiany, "Współczesne Zarządzanie" 2006, nr 2.
 9. Peters T., The Circle of Innovation: You can't Shrink your Way to Greatness, Hodder and Stoughton, London 1997.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Warszawa 1998.
 11. Safin K., Zarządzanie małą firmą, AE, Wrocław 2003.
 12. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2007, [w:] Monitoring kondycji sektora MSP 2007, cz. I, PKPP Lewiatan, Warszawa 2007.
 13. Skalik J., Skuteczność wykorzystywania nowoczesnych metod zarządzania w kierowaniu zmianą, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, AE, Wrocław 2006.
 14. Skrzypek E., Wiedza jako czynnik sukcesu organizacji w warunkach zmienności otoczenia, [w:] M. Lisiecki (red.), Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji, KUL, Lublin 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu