BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzakiewicz Kazimierz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Stańda Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Kultura przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw
Organizational Culture of Entrepreneurship in Small and Medium Companies
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, 2003, s. 191-197
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Kultura przedsiębiorstwa
Small business, Entrepreneurship development, Culture of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą ukazania wpływu kultury przedsiębiorczości na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach odradzania się przedsiębiorczości w polskiej gospodarce. Autorzy, na tle identyfikowanego pojęcia kultura przedsiębiorczości i jej znaczenia w rozwoju MSP, wskazują na różnorodność dróg rozwoju przedsiębiorczości. W wyjaśnianiu zróżnicowania form przedsiębiorczości kultura jest postrzegana jako zespół dominujących wartości i przekonań, które zachęcają do podejmowania gospodarczego ryzyka bądź przed nim przestrzegają. Legitymizują one wysiłek ludzi skierowany bądź na osiąganie wartości materialnych, bądź na inne formy aktywności. (abstrakt oryginalny)

The article aims to demonstrate the effect of the culture of entrepreneurship on small and medium-sized enterprises operating against the backdrop of a renaissance of entrepreneurship in the Polish economy. Using the concept of entrepreneurship and accounting for its importance for the development of the SME sector, the authors point out that entrepreneurship may be developed in a variety of ways. In explaining the diversity of the forms of entrepreneurship. culture is viewed as a set of dominant values and beliefs which encourage taking a business risk or advise against it. These values and beliefs provide legitimacy for the human effort aimed either al achieving material values or at other forms of activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfe an kleinen und mittlere Unternehmen, KMU-Definition, Kommission der Europäischen Gemeinschaft, Bruksela 1992.
  2. http://www.mg.gov.pl/www_MSPdefinicje.htm
  3. J.T. Landa: Kultura i przedsiębiorczość w mniej rozwiniętych krajach: sieci etnicznych powiązań handlowych jako organizacje gospodarcze. W: Kultura przedsiębiorczości. Red. B. Berger. Oficyna Literatów "RÓJ". Warszawa 1994.
  4. Konkurencyjność sektora MŚP 2003. Prezentacja wybranych wyników badań małych i średnich przedsiębiorstw u progu 2003 roku. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Komisja Gospodarki Sejm RP. ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku. Warszawa 2003.
  5. Lavoie D.: Odkrywanie i postrzeganie szansy gospodarczej: Kultura a Kirznerowski model przedsiębiorczości. W: Kultura przedsiębiorczości. Red. B. Berger. Oficyna Literatów "RÓJ". Warszawa 1994.
  6. Schein E.: Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, San Francisco-Londyn 1986.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu