BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchnowicz Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników
Human Capital Management and Employee Engagement
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 57-66, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Zaangażowanie organizacyjne, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Postawy pracowników, Opinia pracowników
Employees' engagement, Organizational commitment, Human Capital Management, Employee conducts, Employees' opinion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poziom zaangażowania pracowników stanowi miernik skuteczności zarządzania kapitałem ludzkim. Jego przeciętna wysokość w polskiej praktyce jest dowodem wysokiej jakości praktyk HR. Jednak zróżnicowanie świadczy o polaryzacji standardów w tym obszarze. Jest także dowodem istotnych rezerw w dziedzinie zaangażowania organizacyjnego pracowników. Wyniki analizy czynników, które determinują jego poziom wskazują obszary wymagające wzmocnienia działań ze strony menedżerów i specjalistów zarządzania kapitałem ludzkim. (abstrakt oryginalny)

Employee engagement level is the measure of the effectiveness of human capital management. Its average value in Polish practice is evidence of the high quality of HR practices. However, its differentiation provides evidence of a polarization of standards in this area. It is also proof of significant reserves in the area of employee organizational engagement. The results of an analysis of factors that determine its level show areas that require intensification of activities on the part of managers and human capital management specialists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie, PWE, Warszawa.
  2. Luthans F. (1995), Organizational Behaviour, McGraw-Hill, New York.
  3. Rypina E. (2009), Diagnoza zaangażowania pracowników w świetle wyników badań, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 12.
  4. Sienkiewicz Ł. (2009), Elastyczność zawodowa Polaków jako determinanta decyzji zatrudnieniowych, [w:] Juchnowicz M. (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
  5. Wojtczuk-Turek A. (2009), Zaangażowanie jako istotny wymiar postawy pracownika wobec pracy, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu