BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasadzki Włodzimierz, Łucka Irena
Tytuł
Obligacje jako źródło finansowania przedsięwzięć rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego
Bonds as a Source of Financing Development Projects of Local Self-Government Units
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 174, s. 331-340
Tytuł własny numeru
Regulacyjne aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku
Słowa kluczowe
Źródła finansowania, Obligacje, Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Samorząd terytorialny
Source of financing, Bonds, Development projects financing, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy skoncentrowano się na roli obligacji w finansowaniu projektów rozwojowych jednostek samorządowych. Podkreślono, że samorząd lokalny stoi przed koniecznością zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie świadczenia usług o charakterze publicznym dysponując ograniczonymi możliwościami finansowymi. Przedstawiono strukturę wartościową emisji obligacji komunalnych w latach 1999-2000.

The article is focussed on the role played by bonds in financing development projects of local self-government units. It shows that the local self-government faces a necessity of satisfying inhabitants’ needs in the field of providing services of a public character having limited financial possibilities. The standard and quality of provided services depend, among other things, on the state of technical and social infrastructure. Maintaining it at the same level and all the more so expanding the infrastructure, scope and quality of these services call for substantial financial outlays. The period of implementing them usually surpasses the budgetary year and, hence, the necessity of designing carefully plans and budgets of investments, as well as sources and assessing possibilities of financing them. It should be noted that the Public Finance Act permits local self-government entities - along with a budget for a given year - to enact long-term investment programmes, which should be compatible with the development strategy assumptions and constitute an element linking current management with strategic goals. A basic function of these programmes is to create favourable conditions for the local authority to plan and finance needs in the field of development in an orderly manner. Consequently, one of the most important issues is fixing priorities in development needs, as well as financial capabilities of the local self-management. Thus, it becomes indispensable to assess the size of long-term investment outlays, which can be afforded by a given local self-government entity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gałązka A., Sierak J., Gospodarka budżetowa a potrzeby inwestycyjne gmin, Warszawa 1998.
  2. „Obligacje komunalne w Polsce - charakterystyka rynku” Biuletyn Agencji Rozwoju Komunalnego nr 3, Warszawa styczeń 1999 r., s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu