BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczewska Krystyna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Kształtowanie funkcji personalnej w MŚP na przykładzie województwa podlaskiego
Molding the Personnel Function in Small and Medium Enterprises using the Podlaskie Voivodeship as an Example
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 89-97, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie personelem, Funkcja personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Personnel management, Personal function, Human Resources Management (HRM), Small business
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
W artykule podjęto zagadnienia kształtowania funkcji personalnej w małych organizacjach. Podkreślono strategiczną rolę zarządzania personelem w konkurencyjnym otoczeniu, w jakim działają dziś podmioty gospodarcze. Przedstawiono specyfikę kształtowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorców województwa podlaskiego. (abstrakt oryginalny)

This paper takes up the topic of the shaping of the personnel function in small organizations. It highlights the strategic role of personnel management in the competitive environment in which today's businesses operate. The specifics molding the personnel function in the SME sector are presented as are the results of research carried out among entrepreneurs in the Podlaskie Voivodeship [province]. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka W. (2002), Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie (wybrane problemy), Adam Marszałek, Toruń.
 2. Kwiatkowski S. (2003), Kapitał ludzki jako element kapitału intelektualnego organizacji, [w:] Dobija D. (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, WSPiZ, Warszawa.
 3. Leszczewska K. (2006), Praktyka zarządzania personelem w sektorze MŚP, [w:] Zbigień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym", Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 4. Oleksyn T. (1998), Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie. Istota, ewolucja, uwarunkowania, WSZiP im. B. Jańskiego, Warszawa.
 5. Philips J.J., Stone R.D., Philips P.P. (2003), Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Humanfactor, Kraków.
 6. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 7. Rek T. (2005), Menedżer firmy sektora MŚP: intuicja versus kompetencje, [w:] Masłyk-Musiał E. (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa.
 8. Rostkowski T. (2004), Strategia personalna, [w:] Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
 9. Rybak M. (2003), Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, [w:] Rybak M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa.
 10. Staniewski M. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą, [w:] Koźmiński A., Jemielniak D. (red.), Zarządzanie wiedzą, WSPiZ, Warszawa.
 11. Weiss E. (2008), Nowoczesne koncepcje zarządzania z perspektywy procesualnej, [w:] Weiss E., Godlewska M., Bitkowska A. (red.), Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu. Koncepcje zarządzania, VIZJA PRESS @IT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu