BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraśnicka Teresa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Ludvik Ladislav (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Tytuł
Poglądy studentów w kwestii przedsiębiorczości w kontekście integracji europejskiej
Students' Attitudes to Entrepreneurship in the Context of European Integration
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, 2003, s. 239-253, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Badania ankietowe, Analiza porównawcza, Ocena procesu kształcenia
Entrepreneurship development, Questionnaire survey, Comparative analysis, Assessing the learning process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie przedstawiono analityczne wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wśród studentów uczelni ekonomicznych Polski. Czech i Słowacji. Badania dostarczyły interesujących danych dotyczących poglądów studentów na temat zjawiska przedsiębiorczości i przedsiębiorców w poszczególnych krajach. Uzyskano także opinie studentów dotyczące wizji ich własnej przyszłości oraz wybranych swoich cech osobowości, istotnych z punktu widzenia aktywności przedsiębiorczej. Na podstawie uzyskanych wyników badań podjęto próbę sformułowania wniosków dotyczących w głównej mierze kształcenia akademickiego oraz kształtowania warunków rozwoju przedsiębiorczości w badanych krajach, w kontekście integracji europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents survey results of Polish. Czech and Slovak business school students. The results show students' attitudes to entrepreneurship and entrepreneurs in analysed countries. Students express opinions on their perspectives for the future and define their personality traits, essential for entrepreneurial behaviour. Based on the analysis of the results, there have been suggested some conclusions on academic education of potential entrepreneurs and creating appropriate conditions for the development of entrepreneurship in the context of European integration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barnisova J., a kol.: Postoje a nazory studentu na wybrane aspekty podnikani. Interni studentska Studie, EKF, Ostrava 2003.
  2. Kraśnicka T: Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. AE, Katowice 2002.
  3. Kwiatkowski S.: Przedsiębiorczość intelektualna. PWN, Warszawa 2000.
  4. Mikolas Z., a kol.: Podnikani a synergic Repronis, Ostrava 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu