BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majtán Miroslav (Ekonomická univerzita v Bratislave)
Tytuł
Pripravenost' slovenských priemyselnýh podnikov na spoločny trh Európskej Únie
Poziom przygotowania słowackich przedsiębiorstw przemysłowych do integracji z UE
The Readiness of Slovak Industrial Enterprises to Enter the European Union
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, 2003, s. 297-305, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Procesy dostosowawcze do wymagań UE, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Integracja gospodarcza państw z UE
Demand adjustment process, Industrial enterprises, Economic integration with the EU countries
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
W artykule zaprezentowano poziom przygotowania słowackich przedsiębiorstw przemysłowych do integracji z UE. Słowacka gospodarka jest znana z dużej koncentracji eksportu, co może wpływać na wyniki badań. Instrumenty adaptacyjne najczęściej używane w procesie przystępowania do rynku Unii Europejskiej to terytorialna koncentracja na eksporcie i kilka zasad dotyczących wstępowania na zagraniczne rynki - eksport pośredni i bezpośredni, z wyłączeniem inwestycji. Możemy powiedzieć, że duże przedsiębiorstwa są lepiej przygotowane do procesu integracyjnego niż małe i średnie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the research results of the readiness of Slovak industrial companies to enter the European Union. The Slovak economy is known for its high concentration of exports, which may influence the results of any research. The adaptation instruments most commonly used for joining the EU market are the territorial focus on exports and some principles for entering foreign markets - indirect exports and direct exports excluding investments. We may say that at present large enterprises are better prepared for joining the European Union than the small and medium-sized ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dupal' A.: Logistická podpora výrobného procesu. Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM, 2002.
  2. Majtán M., Sršňová J.: Pripravenost' vstupu priemyselných podnikov na spoločný trh EÜ. Biatec: 10/2002.
  3. Markovič P.: Finančne riziko vo finančnom rozhodovaní podniku. Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2003.
  4. Strieška L.: Monopol výrobcu v podmienkach kartelizovaného obchodu. In: Ekonomický časopis, ročnik 44, 1996, ć. 6, s. 427-439.
  5. Szabo L'.: Rozhodovanie vpodnikovom manažmente. Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM, 2001.
  6. Šubertová E.: Družstevné podnikanie v tret'om tisicroči. Bratislava: Vydavatel'stvo Kartprint, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu