BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śleszyński Przemysław (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Struktura przestrzeni i delimitacja obszarów społecznych w Warszawie : dane NSP 2002
Social Spaces in Warsaw : Data from 2002 Census
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 1, s. 14-18, wykr., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Status społeczny, Struktura społeczna, Miasto, Spis ludności, Delimitacja
Social status, Social structure, City, Census, Delimitation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę miejskich obszarów społecznych, które posłużyły do delimitacji obszarów o wysokim i niskim statusie. Wykorzystano dane z ostatniego spisu powszechnego (2002) dotyczące struktury demograficznej, wykształcenia, zawodowej i mieszkaniowej. Na tej podstawie skonstruowano kompleksowe wskaźniki niskiego i wysokiego statusu społecznego, które przedstawiono na mapach. Dane analizowano w rejonach statystycznych i urbanistycznych. (abstrakt oryginalny)

Article presented analyze of urban social areas, resorted to delimitation areas on high and low status. Used data from last census (2002), based on demographical, educational, job and housing structure. On the basis this analyzes, constructed comprehensives indicators high and low social status, presented on the maps. Data analyzed in statistical and urbanistic regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnicka M. (1986), Percepcja przestrzeni miejskiej Warszawy - na przykładzie dzielnicy Ochota, "Przegląd Geograficzny", t. 58, z. 1-2, s. 165-190.
 2. Cichomski B. (2004), Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy w perspektywie porównawczej, w: J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 11-42.
 3. Domański B., Libura H. (1986), Geograficzne badania wyobrażeń, postaw i preferencji, "Przegląd Geograficzny", t. 58, z. 1-2, s. 143-164.
 4. Jałowiecki B. (2000), Percepcja przestrzeni Warszawy, "Studia Regionalne i Lokalne", z. 2, s. 79-100.
 5. Knox P.L., Pinch S. (2006), Urban Social Geography: An Introduction, wyd. 5, New York: Prentice Hall.
 6. Lewicka M. (2004), Ewaluatywna mapa Warszawy. Warszawa na tle innych miast, w: J. Grzelak, T. Zarycki (red.), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 316-336.
 7. Madurowicz M., red. (2007), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 8. Marcińczak Sz. (2007), "The socio-spatial structure of post-socialist Łódź, Poland. Results of national census 2002, "Bulletin of Geography. Socio-economic series", vol. 8, s. 65-82.
 9. Stępniak M., Węcławowicz G., Górczyńska M., Bierzyński A. (2009), Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002, "Atlas Warszawy", z. 11, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 10. Śleszyński P (2004), Różnice liczby ludności wykazane w NSP 2002 - suplement, "Studia Demograficzne", nr 2 (146), s. 104-109.
 11. Węcławowicz G. (2007a), Geografia społeczna miast, 2 wyd. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Węcławowicz G. (2007b), Ludność z wykształceniem wyższym w przestrzeni Warszawy, w: Warszawa Akademicka. Seminarium, Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, s. 21-29.
 13. Węcławowicz G. (1975), Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej, "Prace Geograficzne", t. 117, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu