BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Anioł Włodzimierz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Europejska polityka społeczna : podejście teoretyczne
European Social Policy - a Few Theoretical Approaches
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 2, s. 1-5, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Instytucjonalizm, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Polityka międzynarodowa
Social policy, Institutional economics, Economic and political integration of Europe, International politics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia pokrótce pięć generalnych teorii lub perspektyw teoretycznych, w jakich może być postrzegana i analizowana europejska polityka społeczna: (1) funkcjonalizm i neofunkcjonalizm; (2) nowy instytucjonalizm; (3) Unia Europejska jako specyficzny system polityczny; (4) paradygmat europeizacji; (5) liberalne podejście międzyrządowe. Autor przekonuje, iż do analizy i rozumienia współczesnego procesu europejskiej integracji socjalnej najbardziej odpowiednie są najnowsze ujęcia instytucjonalne, a zwłaszcza koncepcja wielopoziomowego rządzenia. Wysoce przydatny w wyjaśnianiu złożonych interakcji między politykami społecznymi samej Unii Europejskiej oraz jej krajów członkowskich wydaje się także paradygmat europeizacji. (abstrakt oryginalny)

The article presents briefly five general theories or theoretical perspectives in which European social policy can be perceived and analyzed: (1) functionalism and neofunctionalism; (2) the new institutionalism; (3) the European Union as a specific political system; (4) the paradigm of Europeanization; (5) liberal intergovernmentalism. The author argues that the most relevant approach to study and to understand the contemporary process of European social integration are new institutionalist proposals, and especially the concept of multi-level governance. In explaining the complex interplay between European Union and national social policies also the paradigm of Europeanization seems to be highly useful. (original abstrakt)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł W. (1995), The Europeanization of Polish Politics: The Case of Migration Policies, Working Papers on Transitions from State Socialism, # 95.3, Ithaca: Cornell University.
 2. Anioł W. (2003), Europeizacja polskie] polityki społecznej, "Studia Europejskie" nr 3.
 3. Brine J. (2002), The European Social Fund and the EU: Flexibility, Growth, Stability, London.
 4. Bulmer S.J. (1997), New Institutionalism, the Single Market and EU Governance, "ARENA Working Papers" No. 25.
 5. Cowles M. et al. (2001), Europeanization and Domestic Change. Transforming Europe, New York.
 6. Czaputowicz J. (2008), Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa.
 7. Geyer R. (2001), Can European Union (EU) Social NGOs Cooperate to Promote EU Social Policy?, "Journal of Social Policy" No. 3.
 8. Gorges M.J. (2001), The New Institutionalism and the Study of EU. The Case of Social Dialogue, "West European Politics" No. 24.
 9. Graziano P., Vinck M., red. (2005), Europeanization: A Handbook for a New Research Agenda, London.
 10. Haas E.B. (1964), Beyond the Nation State. Functionalism and International Organization, Stanford.
 11. Hall P., Taylor R. (1996), Political Science and the Three New Institutionalisms, "Political Studies" No. 5.
 12. Hooghe L., Marks G. (2001), Multi-level Governance and European Integration, Lanham-New York.
 13. Hooghe L., Marks G. (2003), Unraveling the Central State, But How? Types of Multi-level Governance, "American Political Science Review" No. 2.
 14. Hooghe L. (1998), EU Cohesion Policy and Competing Models of European Capitalism, "Journal of Common Market Studies" No. 4.
 15. Jensen C.S. (2000), Neofunctionalist Theories and the Development of European Social and Labour Market Policy, "Journal of Common Market Studies" No. 1.
 16. Kleinman M. (2002), A European Welfare State? European Union Social Policy in Context, Basingstoke.
 17. Konopacki S. (1998a), Funkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Davida Mitrany'ego, "Studia Europejskie" nr 2.
 18. Konopacki S. (1998b), Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej E. Haasa i J. Lindberga, "Studia Europejskie" nr 3.
 19. Leibfried S., Pierson P., red. (1995), European Social Policy: Between Fragmentation and Integration, Washington DC.
 20. Leibfried S. (2005), Social Policy: Left to the Judges and Markets?, w: H. Wallace et al. (red.), Policy-making in the European Union, Oxford.
 21. Lindberg L.N. (1963), The Political Dynamics of European Economic Integration, Stanford.
 22. Majone G. (1996), A European Regulatory State?, w: J. Richardson (red.), European Union. Power and Policy-making, London.
 23. Mitrany D. (1966), A Working Peace System, Chicago.
 24. Mitrany D. (1975), The Functional Theory of Politics, London.
 25. Moravscik A. (1993), Preferences and Power in the European Community. A Liberal Intergovernmentalist Approach, "Journal of Common Market Studies" No. 4.
 26. Olsen J. (2002), The Many Faces of Europeanization, 'Journal of Common Market Studies" No. 5.
 27. Pierson P. (2000), Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics, "American Political Science Review" No. 2.
 28. Pollack M.A. (2003), The Engines of European Integration: Delegation, Agency, and Agenda Setting in the EU, Oxford.
 29. Ruchala D.J. (1975), Domestic Politics and Regional Harmonization in the European Communities, "World Politics" No. 4.
 30. Pollack M.A. (2005), Theorizing the European Union. International Organization, Domestic Polity, or Experiment in New Governance?, "Annual Review of Political Science" June.
 31. Radelli C., Featherstone K., red. (2003), The Politics of Europeanization, Oxford.
 32. Threlfall M. (2003), European Social Integration: Harmonization, Convergence and Single Social Areas, "Journal of European Social Policy" No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu