BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błędowski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wykluczenie finansowe w Polsce o możliwości przeciwdziałania
Financial Exclusion in Poland and its Prevention
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 2, s. 5-10, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wykluczenie finansowe, Rynek usług bankowych, Usługi bankowe, Rachunek bankowy, Wykluczenie społeczne
Financial exclusion, Banking services market, Banking services, Bank account, Social exclusion
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wykluczenie finansowe łączy się ściśle z wykluczeniem społecznym i polega na ograniczonym dostępie do usług finansowych świadczonych przez banki i instytucje finansowe. Do czynników mających wpływ na występowanie takiego wykluczenia zalicza się m.in. poziom wykształcenia, główne źródło dochodów i ich poziom, wiek, oraz miejsce zamieszkania. Jakkolwiek znaczny odsetek dorosłej części polskiego społeczeństwa dysponuje rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i kartami płatniczymi, intensywność korzystania z nich, jak też innych usług finansowych, należy do niskich. W dużej mierze wynika to niskiego poziomu edukacji finansowej społeczeństwa. Edukowanie w tym zakresie jest nie tylko zadaniem administracji publicznej i instytucji centralnych, ale i organizacji pozarządowych. (abstrakt oryginalny)

Financial exclusion is strictly related to social exclusion and consists in limited access to financial services provided by banks and financial institutions. Among factors having impact on such an exclusion we shall mention: level of education, main source and level of income, age and place of residence. However significant part of the Polish adults do have current account and bank cards, intensity of using them, like other financial services, is low. One of the main reasons is the low level of financial education among the society. Improving the level of financial education is not only the task of public administration and government institutions, but also of NGOs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderloni L. (2007), Access to Bank Account and Payment Services, w: L. Anderloni, M.D. Braga, E.M. Carluccio (red.), New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, Springer - Verlag Berlin - Heidelberg.
  2. Błędowski P., Iwanicz-Drozdowska M. (2007), Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion in Poland. National survey, September, dostępne na stronie: www.fininc.eu.
  3. Garbo S., Gardener E.P.M., Molyneux P. (2007), Financial Exclusion in Europe, "Public Money and Management", vol. 27, no. 1..
  4. Czas na edukację ekonomiczną (2009a), "Rzeczpospolita" z 9 września.
  5. Co wiedzą Polacy o finansach (2009b), "Rzeczpospolita" z 9 września.
  6. European Commission (2008), Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, Brussels, May, dostępne na stronie: www.fininc.eu
  7. Flejterski S. (2008), Świadomość i kultura ekonomiczna gospodarstw domowych w ujęciu teoretycznym, w: B. Świecka (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywy ekonomiczna i społeczna, Warszawa: Difin.
  8. Golinowska S. (2008), Wykluczenie społeczne, w: Od ubóstwa do wykluczenia społecznego. Badania, koncepcja, wyniki, propozycje. Polska, Europa, Świat, Warszawa: IPiSS, s. 118.
  9. Iwanicz-Drozdowska M., Matuszyk A., Nowak A.K., Kitala R. (2009), Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych. Raport z badań, Warszawa: SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu