BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sciskalová Marie (Silesian University in Opava)
Tytuł
Řešení sporů z obchodních smluv mezi podnikatelskými subjekty v ČR a Polsku
Rozstrzyganie sporów w umowach handlowych między podmiotami gospodarczymi w Czechach i w Polsce
Resolving Disputes in Trade Agreements between Czech and Polish Entities
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, 2003, s. 387-393, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Umowa handlowa, Spory międzynarodowe, Podmioty gospodarcze
Trade agreement, International disputes, Business entity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Czeska
Czech Republic
Abstrakt
Badanie wykazało, że problem rozwiązywania sporów w dziedzinie przedsiębiorczości jest problemem aktualnym. Przedsiębiorcy w Czechach i w Polsce są świadomi tego. że wymagania stanowione normami i przepisami prawnymi i międzynarodowymi umowami są ważne nie tylko w teorii, a przede wszystkim w praktyce. Godnym polecenia przedsiębiorcom jest to, aby w trakcie podpisywania umów handlowych respektowali reguły polityki handlowej oraz zasady ekonomicznych i gospodarczych konkursów i przetargów. (abstrakt oryginalny)

The provided research suggested that resolving disputes is an actual theme. Businessmen both in the Czech Republic and Poland realise that requirements given by the international agreements should be observed and administered. When doing business with foreign partners, companies must also take into account and respect business policy and rules of all involved countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Filip J.: Ústavní právo, I. díl. Masarykova univerzita, Brno 1993.
 2. Filip J.: Ústavní právo. II. díl. Masarykova univerzita, Brno 1994.
 3. Gerloch A., Hřebejk J., Zoubek V.: Ústavní systém České republiky-základy českého ústavního práva. Prospektrum, Praha 1994.
 4. Kalinowski C.: Introduction á la logique juridique. Paris 1965.
 5. Knapp V.: Velké právní systémy (Úvod do srovnávaci právni védy). C.H. Beck. Praha 1996.
 6. Madar Z.: Slovnik českého práva. Linde, Praha 1999.
 7. Malenovský J.: Mezinárodni smlouvy o lidských právech a čs. ústavni právo (pokus o doktrinální vyklad § 2 ústavniho zákona č. 23/1991 Sb.) "Právník" 1992, nr 1.
 8. Pavliček V., Hřebejk J.: Ústava a ústavni řád České republiky. 2. dii. Práva a svobody. Linde, Praha 1996.
 9. Svarc Z. a kol.: Základy soukromého práva. Prospektrum, Praha 1998.
 10. Týč V.: Vnitrostátní aplikace mezinárodních smluv v ústavním systému Československa. In: Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. AUB, Iuridica, svazek I 17 Brno: MU, 1993.
 11. Týč V.: Aplikace mezinárodnch smluv ve vnitrostátním prävu. "Právník" 1993, ni-4.
 12. Veverka V., Boguszak J., Čapek J.: Základy teorie práva. Codex. Praha 1994.
 13. Viehweg T.: Topik und Jurisprudenz 3, Aufl., München 1965.
 14. Wróblewski J.: Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego. Warszawa 1959.
 15. Dédič J., Kopáč L.: Obchodní zákoník s komentářem. Praha: Prospektrum, 1996.
 16. Kopáč L.: Příručka obchodního práva. Praha: Prospektrum, 1992.
 17. Obchodní a občanský zákoník pro podnikatele. I. a II. díl. Ostrava 1992.
Cytowane przez
Pokaż
Język
cze
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu