BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poteraj Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
System emerytalny w Turcji
Old Age Pension in Turkey
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 2, s. 28-32, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Porównania międzynarodowe
Pension schemes, Pension system reform, International comparisons
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
Artykuł o systemie emerytalnym Turcji zawiera trzy części: 1. Rozwój historyczny systemu emerytalnego, 2. Stan obecny systemu emerytalnego oraz 3. Wyzwania i przewidywane zmiany w systemie emerytalnym. Celem badawczym autora jest prezentacja historycznych i aktualnych rozwiązań w systemie emerytalnym Turcji w celu odnalezienia w tym systemie pomysłów, które w międzynarodowych porównaniach warto wykorzystywać. W podsumowaniu autor wskazuje, jako element wyróżniający turecki system emerytalny na tle innych państw, jest system dwufilarowy, odrębny od forsowanego powszechnie przez Bank Światowy rozwiązania trójfilarowego. Kolejnym wyróżnikiem jest całkowita dobrowolność uczestniczenia w filarze kapitałowym. (abstrakt oryginalny)

The article presents an insight into the old age pension system in Turkey. The article consists three topic paragraphs: 1. the historical development of its pension system, 2. the present situation, and 3. challenges and foreseen changes. There, the author’s goal was to present both past and present solutions employed by the Turkish pension system, in search for ideas worth consideration in international comparisons. In the summary, the author highlights as a particular Turkish approach two-pillar system, separate to commonly, by World Bank, forced three-pillar solution. Next distinguishing mark of Turkish system is total voluntary participation in fully funded pillar. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adaman F. with the contribution of Cem Behar (2003), Country Study Turkey, w: Social protection in the Candidate Countries. Country Studies Cyprus, Malta, Turkey, Gesellschaft für Versicherungs-wissenschaft und - gestaltung e. V. (GVG) (Hrsg.) 43, Akademische Verlagsgesellschaft Aka GmbH, Berlin.
 2. Brook A.M., Whitehouse E. (2006), The Turkish Pension System: Further Reforms To Help Solve The Informality Problem, [dostęp 24.11.2008], na stronie: http://www. oecd.org/dataoecd/4/37/37818128.pdf
 3. Elveren A.Y., Hsu S. (2007), Gender Gaps in the Individual Pension System in Turkey, University of Utah Department of Economics, Working Paper No: 2007-06, [dostęp 24.11.2008] na stronie: http://www.econ.utah.edu/ activities/papers/2007_06.pdf
 4. Elveren A.H. (2006), Regulating Voluntary Private Pension: The Case of Turkey's DC Schemes, "Workshop on Rethinking Pension Provision in Pakistan" April 14-15, Lahore, Pakistan, [dostęp 24.11.2008], na stronie: http:/ /info.worldbank.org/etools/docs/library/233828/ LahoreELVERENTURKEY.pdf
 5. Griffiths G. (2008), The Political Economy of Pension Reform in Turkey, [dostęp 24.11.2008], na stronie: http:// www.econ.washington.edu/features/documents/ Thesis.5.18.08_000.pdf
 6. Hugh E. (2007), Turkey, The Anatolian Tiger, artykuł z 15.09 [dostęp 24.11.2008], na stronie: http://globaleconomyd oesmatter.blogspot.com/2007/09/turkey-anatolian-tiger-ii.html
 7. Individual Pension System 2007. Progress Report (2008), [dostęp 24.11.2008], na stronie: http://www.egm.org.tr/ bes2007gr/bes2007gr.pdf
 8. Korkmaz T, Uygurtürk K. (2007), Individual Pension Funds in Turkey and Historical Progress, [dostęp 24.11.2008], na stronie: http://www.mufad.org/index2.php?option=com_ docman&task=doc_view&gid=29
 9. Lapham S.J., Kinsella K. (1997), Aging trends - Turkey, Kluwer Academic Publishers, "Journal of Cross-Cultural Gerontology", No. 12, s. 273-283.
 10. Müminoglu O., Teker S. (2005), A Solution for the Aged Turkish Social Security System: Private Pension Funds, [dostęp 24.11.2008], na stronie: http://www.e-sosder.com/ dergi/1316-38.pdf
 11. Olgaç K. (2006), Private Pension System of Turkey. Discussion on the Development of Private Pension System of Turkey, OECD/IOPS Global Forum on Private Pensions Istanbul, November, [dostęp 24.11.2008], na stronie: http://www.egm.org.tr/konferans/OECD_forum/03_ Private%20Pension%20System%20of%20Turkey%20 _Kemal%20OLGA%C3%87_Pension%20Monitoring% 20Center.pdf
 12. Paakkinen R. (2008), Turkish pensions to see first of three new entrants, artykuł z 28.10, {dostęp 24.11.2008] na stronie: http://www.ipe.com/news/Turkish_pensions_to_ see_first_of_three_new_entrants_29539.php
 13. Poteraj J. (2008), Pension Systems in 27 EU Countries, The Association of Polish Scientists of Lithuania, Vilnius.
 14. Private Pension System in Turkey (2004), Deloitte, 12 January, [dostęp 24.11.2008], na stronie: http://www.delo-itte.com/dtt/cda/doc/content/Private_Pension_Sys-tem_injurkey.pdf
 15. Reforming The Turkish Pension System; Present Situation and Alternative Strategies (2005), Turkish Industrialists' and Businessmen's Association, [dostęp 24.11.2008], na stronie: http://www.tusiad. us/Content/uploaded/TURKI-SH-PENSION-SYSTEM-EXECUTIVE%20SUMMA-RY.PDF
 16. Sezer S. (2004), Trouble in Turkey, "Global Pensions" - November, [dostęp 24.11.2008], na stronie: http://global-pensions.com/data/GP_pdfs/features/feature_pdf_ 385.pdf
 17. Social protection in the Candidate Countries. Country Studies Cyprus, Malta, Turkey (2003), Gesellschaft für Versicheru ngswissenschaft und - gestaltung e. V. (GVG) (Hrsg.) 43, Akademische Verlagsgesellschaft Aka GmbH, Berlin.
 18. Social Security Programs Throughout the World: Asia and the Pacific, 2006 (2007), Social Security Administration, Office of Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 13-11802, Released: March, Washington D.C.
 19. Turkey. Economic Reforms, Living Standards and Social Welfare Study (2000), Document of the World Bank - Report No 20029-TU, January.
 20. Turkey. Private pension system (2003), Pricewaterhouse-Coopers, January, artykuł dostępny na stronie: http:// www.pwc.com/tr/eng/ins-sol/publ/privatepension.pdf
 21. Verbeken D. (2007), The pension reform challenge in Turkey, [dostęp24.11.2008], na stronie: http://ec.europa.eu/eco-nomy_finance/publications/publication10067_en.pdf
 22. Walstad A. (2006), Investment boom flagged up for Turkey, Global Pensions - February, [dostęp 24.11.2008], na stronie: http://globalpensions.com/data/GP_pdfs/featu-res/fëature_poT_f 69. pdf
 23. Whitehouse E. (2007), Pensions Panorama. Retirement-Income Systems in 53 Countries, The World Bank, Washington D.C.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu