BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przymeński Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Oliwa-Ciesielska Monika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Mieszkalnictwo socjalne jako instrument demarginalizacji społecznej bezdomnych na przykładzie Poznania : diagnoza i rekomendacje
Social Housing as an Instrument of Homeless Person's Demarginalization, on the Example of Poznań : Diagnosis and Recommendations
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 3, s. 1-7, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Mieszkania socjalne, Polityka mieszkaniowa, Mieszkalnictwo, Mieszkania, Ubóstwo, Wykluczenie społeczne, Marginalizm
Council housing, Housing policy, Housing, Dwellings, Poverty, Social exclusion, Marginalization
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań na temat wykorzystywania instrumentów mieszkalnictwa socjalnego do wspierania procesów demarginalizacji społecznej osób bezdomnych oraz sformułowano rekomendacje dla lokalnej polityki społecznej. Badania bezpośrednio dotyczą sytuacji w Poznaniu, ale dają także przybliżony obraz sytuacji w całej Polsce. Ważny wniosek z badań wyraża się w stwierdzeniu, że dostęp osób bezdomnych do mieszkań socjalnych jest coraz trudniejszy, z drugiej strony jednak mniej niż w latach 90. osób staje się bezdomnymi z powodu eksmisji. (abstrakt oryginalny)

In the article we present the results of our research in using social housing instruments to support the processes of social de-marginalization of homeless persons. We formulate also the recommendation in this area for local social policy. Our research concerns immediate to the situation in Poznań, but it also gives picture of situation in whole Poland. One of our important conclusion is: the homeless person's access to social dwellings is increasingly difficult, but, in other side, there are much less people, than in the nineties years, who getting homeless for the reason of eviction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barr N. (1993), Ekonomika polityki społecznej, Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
  2. Dębski M. (2003), Raport socjologiczny - Portret zbiorowości osób bezdomnych w województwie pomorskim, Pomost, grudzień.
  3. FENSTA (2007), Child Homelessness in Europe - an Overview of Emerging Trends, June, www.feantsa.org
  4. Jakubowski R.M. (w druku), Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w okresie transformacji. Wprowadzenie do analizy mikroekonomicznej, Wrocław: U E we Wrocławiu.
  5. Oliwa-Ciesielska M. (2006), Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  6. Pindral A. (2005), Uwarunkowania procesu demarginalizacji osób bezdomnych w Polsce, dysertacja doktorska, Uniwersytet Wrocławski, promotor: D. Zalewska.
  7. Przymeński A. (2001), Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
  8. Rada Miasta Poznania (2009), Uchwała nr LXI/841/V/2009 z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, Poznań.
  9. Wygnańska J. (2005), Europejska typologia bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego - ETHOS, Pomost, grudzień.
  10. Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania - lokale socjalne (2009), Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, 26 czerwca.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu