BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vanék Jiři (Silesian University in Opava)
Tytuł
Problémy rozvoje malých a středních podniků na příkladu moravskoslezského kraje České Republiky
Problemy rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa morawsko-śląskiego w Republice Czeskiej
SME's Problems with Development - the Case Study of Moravian-Silesian Region in the Czech Republic
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, 2003, s. 459-467, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe
Small business, Economic development and small business, Development barriers
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Czeska
Czech Republic
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) są ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego wszystkich państw kandydujących do UE. We wszystkich krajach istnieją jednak określone bariery rozwojowe, które są różne w zależności od wielkości przedsiębiorstw oraz stadium ich rozwoju i lokalizacji geograficznej. Przedstawione opracowanie prezentuje liczne bariery rozwoju MSP w województwie morawsko-śląskim Republiki Czeskiej. (abstrakt oryginalny)

Small and middle-sized enterprises (SMEs) are a significant part of the economics of all forward countries, including EU candidate countries. In these countries, however, there have been barriers for their development that are differentiated not only by sizes of firms, but also, their development stages and geographical location. This article focuses on some development limitation of SMEs in Moravian-Silesian region in the Czech Republic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Lednický V., Slavik, Š. Vaněk J.: Řízení malých a středních podniků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2002, s. 138.
  2. Veber J. a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace. Ostrava: Filosofická fakulta OU. 1999, s. 202.
  3. http://www.eco.cz
Cytowane przez
Pokaż
Język
cze
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu