BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicka-Skowron Maria (Politechnika Częstochowska), Pachura Piotr (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Strategie innowacyjne przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki sieciowej
Innovative Strategies of Enterprises Regards to Network Economy Challenges
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 226, s. 37-46, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Strategia innowacyjna, Organizacje sieciowe, Gospodarka sieciowa
Enterprise innovation, Innovation strategy, Network organisations, Network economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zjawisko gospodarki sieciowej oraz problematykę zarządzania sieciami wspólnymi. Przedstawiono dwie koncepcje badawcze dominujące w badaniach nad rozwojem i strukturą sieci z punktu widzenia nauk o zarządzaniu. Ponadto zaprezentowano strategie innowacyjne przedsiębiorstw wobec gospodarki sieciowej.

The paper is introducing the chosen phenomena with the appearance of the categories - the networking and the network economy. The networking happened at present one of the most popular scientific theory in social and economic studies. The text is presenting a brief review of innovation business strategy approach and networking paradigm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Davenport Т., Leibold M., Voelpl S., Strategie Management in the Innovation Economy, Publicis, Cheltenham-Northampton 2006.
  2. Man de A.-P., The Network Economy, Edward Elgar, Cheltenham 2004.
  3. Nahаріet J., Ghosh al S., Social capital, intellectual capital and the organizational advantage, „The Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, s. 243-267.
  4. Nowicka-Skowron M., Pachura P., Nitkiewicz Т., Kozak M., Regional Intellectual Capital: Disentangling a New Concept, [w:] Intellectual Capital Management in Regional Pro-Innovative Networks, J. Stachowicz (red.), Exit, Warszawa 2006.
  5. Pachura P., System Thinking and Global Challenges, ISI Pierrard, НЕС du Luxemburg, Virton : 2006.
  6. Pachura P., Kozak M., Kapitał społeczny w regionalnych sieciach innowacyjnych, [w:] Badania operacyjne i systemowe, J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz (red.), Exit, Warszawa 2006.
  7. Prigogine I., Stengers I., Order out of Chaos: A Mans Dialogue with Nature, Bantam, New York 1984.
  8. Stachowicz J., Modele procesów rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa: geneza, praktyczna użyteczność, „Zeszyty Naukowe PŚ Organizacja i Zarządzanie" 2006, z. 37 (Gliwice).
  9. Stahle P., Supporting a System 's Capacity for Self-renewal, Yliopistopaino, Helsinki 1998.
  10. Stahle P., Grönroos M., Dynamic Intellectual Capital. Knowledge Management in Theory and Practice, WSOY, Vantaa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu