BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Tytuł
Czas pracy zawodowej a czas dla rodziny : na podstawie badań budżetu czasu
The Impact of Work Time on Family Time : Basing on Time Use Surveys
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 3, s. 14-19, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarowanie czasem, Czas pracy, Czas wolny, Opieka nad dzieckiem
Time economizing, Working time, Leisure time, Childcare
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części artykułu przedstawiono główne etapy w rozwoju badań wykorzystania czasu oraz ich standaryzację. Wskazano najnowsze kwestie metodologiczne. Druga część przedstawia główne dziedziny, w których badanie budżetu czasu ma zastosowanie oraz przegląd traktującej na ten temat literatury światowej. Autor koncentruje się szczególnie na problematyce relacji pomiędzy czasem pracy a czasem dla rodziny.

The first part of the article retraces the main stages in the development of time use surveys and identifies recent methodological issues. Time use researchers use a specific type of questionnaire devise, the activity diary which describes account of respondent's life activities. The results received from time use surveys can be used in further studies what has been described in the second part. Such surveys seem to be irreplaceable in the researches concerning leisure time, knowledge about work schedules and the effect of the family work on the family time. Author focused on this third aspect. Based on current literature she presents how desynchronized work schedules of dual-earner couples reduce the time spouses spend together and with their children. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnet-Verzat C., Pailhe A., Solaz A. (2007), Spending Time Together: the Impact of Children on Couples' Leisure Synchronization, Working Paper, dostępny na stronie: http://www.ined. f r/f ichier/t_telechargement/11650/ telechargement_fichier_fr_barnetpailhesolaz2007.pdf
 2. Bianchi S. (2000), Maternal Employment and Time with Children: Dramatic Change or Surprising Continuity?, "Demography" nr37, s. 401-414.
 3. Błaszczak-Przybycińska I. (2008), Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy, Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 4. Bombol M., Dąbrowska A. (2003), Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing, Warszawa: Wyd. K.E. Liber.
 5. Bonke J. (2005), Paid Work and Unpaid Work: Diary Information Versus Questionnaire Information, "Social Indicators Research" nr 50, s. 349-368.
 6. Bryant W.K., Zick C.D. (1996), Are We Investing Less in the Next Generation? Historical trends in Time Spent Caring for Children, "Journal of Family and Economic Issues" nr17, s. 365-391.
 7. Budżet czasu ludności 1 VI 2003 - 31 V 2004, Warszawa: GUS.
 8. Burlita A. (2006), Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego, Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 9. Chenu A, Robinson J.P. (2002), Synchronicity in the Work Schedule of Working Couples, "Monthly Labor Review" nr125,s. 52-62.
 10. Chenu A., Lesnard L. (2006), Time Use Surveys: a Review of their Aims, Methods, and Results, "Archives Européennes de Sociologie" nr 12, s. 335-359.
 11. Chenu A., Robinson J.P. (2002), Synchronicity in the work schedule of working couples, "Monthly Labor Review" nr125,s. 55-63.
 12. Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K. (1992), Czas wolny - czasem konsumpcji?, Warszawa: PWE.
 13. Danecki J. (1974), Jedność podzielonego czasu. Czas wolny i czas pracy w społeczeństwach uprzemysłowionych, Warszawa: Książka i Wiedza.
 14. Dumazedier J. (1974), Sociology of Leisure, New York: Elsevier Scientific Publ. Co.
 15. Feliniak U. (2008), Elastyczne formy czasu pracy jako instrumenty programów praca-życie. Doświadczenia niemieckie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 5, s. 55-66.
 16. Gershuny J. (2000), Changing Times: Work and Leisure in Postindustrial Society, Oxford: Oxford University Press.
 17. Głogosz D. (2007), Godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi wyzwaniem dla polityki rodzinnej, "Polityka Społeczna" nr 8, s. 26-31.
 18. Gołembski M. (2007), Determinanty wykorzystania czasu pracy w przedsiębiorstwach województwa wielkopolskiego, Poznań: Wyd. AE Poznań.
 19. Hamermesh D. (2002), Timing, Togetherness and Time Windfalls, "Journal of Population Economics" nr 4, s. 601-623.
 20. Jastrzębska-Smolaga H. (1982), Ekonomiczna kategoria czasu wolnego w socjalizmie, Warszawa: Wyd. SGPiS.
 21. Kędzior J., Wawrzak M. (2000), Czas wolny w różnych jego aspektach, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 22. Kingston P., Nock S. (1987), Time Together Among Dualearner Couples, "American Sociological Review" nr 3, s. 391-400.
 23. Kitterod R.H. (2001), Does the Recording of Parallel Activities in Time use Diaries Affect the Way People Report Their Main Activities?, "Social Indicators Research" vol. 56, s. 145-178.
 24. Kozioł L. (1991), Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przemyśle, Kraków: Wyd. AE Kraków.
 25. Krzysztofiak M., Luszniewicz A. (1976), Statystyka, Warszawa: PWE.
 26. Lesnard L. (2005), The Effects of the Family Work Day on Family Time, Institut National de la Statistique et Etudes Economiques. Serie des Documents de Travail du Crest, nr 2005-25.
 27. Marciszewska В., Ożdżiński J. (2004), Rekreacja, turystyka, kultura: współczesne problemy i perspektywy wykorzystania czasu wolnego, Gdańsk: Wyd. AWFiS.
 28. Miszczak W., red. (2006), Praktyka statystyki, Wrocław: Wyd. AE Wrocław.
 29. Mueller H., Wyss U. (2003), Atypical working hours and their impacts on leisure - an unofficial Swiss Time Use Study, Research Institute for Leisure and Tourism, University of Berne.
 30. Nock S., Kingston P. (1986), Consequences of the Family Work Day, "Journal of Marriage and the Family" nr 3, s. 619-629.
 31. Nock S., Kingston P. (1988), Time with Children: the Impact of Couples' Work-time Commitments, "Social Forces" nr 1, s. 59-85.
 32. Sayer S., Bianchi S., Robinson J.P. (2004), Are Parents Investing Less in Children? Trends in Mothers' and Fathers' Time with Children, "American Journal of Sociology" nr1,s. 1-43.
 33. Skowron-Mielnik B. (2003), Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie, Poznań: Wyd. AE Poznań.
 34. Strzemińska H. (1976), Czas pracy i jego skracanie: etapy-metody-efekty, Warszawa: PWE.
 35. Strzemińska H. (2004), Zarządzanie zasobami czasu pracy. Doświadczenia krajów europejskich, Warszawa: IPiSS.
 36. Szalai A., red. (1972), The Use of Time. Daily Activities of Urban and Suburban Populations in Twelve Countries, Paris: Wyd. Mouton and Co.
 37. Tyc W. (2007), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny, Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 38. Veal A. J. (1997), Research Methods for Leisure and Tourism, London: Wyd. Financial Times Press.
 39. Wnuk-Lipiński E. (1972), Praca i wypoczynek w budżecie czasu, Kraków: Wyd. PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu