BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fortuński Bartosz (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Ograniczenia w stosowaniu modelu kosztów systemu zarządzania środowiskowego
Limitation in Applying the Model of Costs of an Environmental Management System
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2009, nr 3, s. 99-110, rys., bibliogr. 11 poz.
Contemporary Management Quarterly
Słowa kluczowe
Koszty, Modele kosztów, Normy ISO 14001, System zarządzania środowiskiem
Costs, Cost models, ISO 14001, Environment management system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na problematyce modelu kosztów systemu zarządzania środowiskowego, a przede wszystkim na jego ograniczeniach. Rozważania rozpoczęto od ukazania rozwoju zainteresowania problematyką ochrony środowiska na świecie, która dała początek systemowi zarządzania środowiskowego. W dalszej części wskazano w skrócie charakterystykę SZŚ według normy ISO 14001. Kolejnymi problemami ujętymi w niniejszej pracy były sam model kosztów SZŚ i jego ograniczenia. (abstrakt oryginalny)

The number of organisations in the world possessing the environmental management system based on the norm ISO 14001 has been steadily increasing. Organisations having or planning to introduce such a system may be interested in qualifying the cost of its implementation and operation. For this reason, a model of cost of the system has been developed. The costs of implementation include preparation, certification cost and remaining cost of implementation. The costs of functioning include labour costs, audits, training and tasks as well as remaining cost of operation. The model has been applied to three organisations in the electro-energy branch. The research shows some limitations of the proposed model, and improvements have been proposed. Problems identified are: insufficient availability of data within the organisation, use of integrated management systems complicating identification of costs related to the environmental management system as well as difficulties with estimation of remaining costs of implementation and operation. In spite of the limitations, the model seems to be a good tool for estimating the level of costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chodyński A., (2000), Projakościowe zarządzanie rozwojem produkcji w przedsiębiorstwie, WSMiZ, Bielsko-Biała.
 2. ISO, (2002), Environmental Management. ISO 14000 Family of International Standards, Genewa.
 3. Polski Komitet Normalizacyjny, (2003), Zarządzanie środowiskowe, komentarz do norm serii ISO 14000, Wydawnictwo PKN, Warszawa 2003.
 4. Pochyluk R., Gradowski P., Szymański J., (1999), Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymogami normy ISO 14001, Wydawnictwo Eko-Konsultant, Gdańsk.
 5. PN-EN ISO 14001:1998.
 6. PN-EN ISO 14001:2005.
 7. PN-ISO 14004:1998.
 8. Szymczak J., Urbaniak M., (2001), Przesłanki wdrażania systemów zintegrowanych, "Problemy Jakości", nr 2.
 9. Urbaniak M., (2002), Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez system zarządzania środowiskowego, "Problemy Jakości", nr 2.
 10. Urbaniak M., (2006), Przesłanki wdrażania systemów zarządzania środowiskowego, cz. 1, "Problemy Jakości", nr 6.
 11. Wiśniewska M., (1999), Certyfikacja w systemie zarządzania środowiskiem, "Problemy Jakości", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu