BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bułkowska Małgorzata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wsparcie środkami PROW 2004-2006 i SPO "Rolnictwo" inwestycji w gospodarstwach specjalizujących się w chowie krów mlecznych
Support of the EU Structural Funds to Farms Specialized in Milk Production in the Years 2004-2006
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 26-32, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mleczarstwo, Inwestycje w rolnictwie
Arable farm, Rural Development Plan, Dairy, Investments in agriculture
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Przedstawiono wpływ Programu PROW 2004-2006 i SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" na inwestycje w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w chowie krów mlecznych w Polsce. Przeanalizowano 91 indywidualnych gospodarstw mlecznych, korzystających z dotacji do inwestycji ze środków publicznych i porównano je do wyników, jakie uzyskały gospodarstwa do nich podobne pod względem zasobów pracy, ziemi i kapitału, niekorzystające z dotacji. Przedstawione wyniki dotyczą gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 2004-2007 dla Polskiego FADN. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to made the impact assessment of the most important investment measures under EU co-financed programmes on the development of dairy farms in Poland in the years 2004-2007. The article deals with the production and economic results of individual dairy farms leading agricultural accountancy for Polish FADN in the years 2004-2007. The analysis shown that dairy farms which received the investment aid, achieved better economic and financial results in the analysed period than farms which didn't receive such a support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bułkowska M., Chmurzyńska K. 2007: Wyniki realizacji PROW i SPO "Rolnictwo" w latach 2004-2006. IERiGŻ, Warszawa.
  2. Goraj L. 2007: Wyniki ekonomiczne specjalistycznych gospodarstw rolnych w 2006 r. według danych polskiego FADN. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 r. IERiGŻ, Warszawa.
  3. Goraj L., Stańko M. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Warszawa.
  4. Józwiak W. 2007: Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolnych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005. IERiGŻ. Warszawa.
  5. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. 2004: MRiRW, Warszawa.
  6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007: MRiRW, Warszawa.
  7. [www.minrol.gov.pl].
  8. [www.arimr.gov.pl].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu