BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmurzyńska Katarzyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Ocena inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych w gospodarstwach specjalizujących się w chowie trzody chlewnej
The Assessment of Investments Co-Financed with the EU Funds in Pig Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 33-38, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Hodowla zwierząt, Gospodarstwa rolne, Inwestycje w rolnictwie, Efektywność inwestycji, Środki unijne
Animal husbandry, Arable farm, Investments in agriculture, Efficiency of investment, EU funds union
Uwagi
summ., synopsis
Abstrakt
Podjęto próbę określenia efektywności działań inwestycyjnych, realizowanych w gospodarstwach specjalizujących się w chowie trzody chlewnej, przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej. Analizie poddano wyselekcjonowane gospodarstwa z bazy danych Polskiego FADN. Porównywano je do wybranej grupy kontrolnej w latach 2004-2007. (abstrakt oryginalny)

In this article there is an attempt of an assessment of effectiveness of investments co-financed with the EU funds in pig farms. Analyzed farms are selected from database of Polish FADN. They are compared to the group of similar farms in years 2004-2007. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bułkowska M. 2007: Stan realizacji PROW 2004-2006, Seria Program Wieloletni, Raport nr 65. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Chmurzyńska K. 2007: Stan realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", Seria Program Wieloletni, Raport nr 65. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa.
  4. Gradziuk K. 2007: Realizacja programu SAPARD w Polsce -zróżnicowanie regionalne, Seria Program Wieloletni, Raport nr 85. IERiGŻ - PIB, Warszawa.
  5. Miesięczne PROWinki, styczeń 2009a [http://www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx7Modu-leID=l 218&TabOrgID-l 514&LangId=0&AnnouncementId=l 2133&ModulePositionId=l 676].
  6. Miesięczne SPOtkania, marzec 2009b [http://www.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx7Module-ID=1305&TabOrgID=1543&LangId=0&Announcement1d=l 1981 &ModulePositionId=l 787].
  7. Urban R. 2009; Głęboki dołek świński - źródła i skutki. [W:] Przemysł spożywczy, t. 63, nr 3, s. 10-13.
  8. Praca zbiorowa, Woś A. (red.). 2007: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  9. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku [http://www.fadn.pl/in-dex.php?id=1554].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu