BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pollok Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Wałęga Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego w warunkach istnienia rynku kredytowego : aspekty teoretyczne i praktyczne
The Household's Intertemporal Choice in the Conditions of the Credit Market : Theoretical and Practical Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, nr 8, s. 137-164, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja gospodarstw domowych, Budżet gospodarstwa domowego, Preferencje konsumenta, Zadłużenie gospodarstw domowych
Consumption in household, Budgets of households, Consumer preferences, Household debt
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu była prezentacja teoretycznego modelu wyboru międzyokresowego gospodarstwa domowego. Omówiona została rola, jaką w decyzjach gospodarstwa domowego odgrywają kredyty i pożyczki, których możliwość zaciągnięcia jest warunkiem istnienia dwukierunkowej substytucji konsumpcji. W drugiej części artykułu empirycznej weryfikacji zostały poddane podstawowe zależności modelu wyboru międzyokresowego. Na podstawie danych NBP oraz GUS zostały oszacowane elastyczności wielkości kredytów i pożyczek udzielanych gospodarstwom domowym względem poziomu stóp procentowych oraz dochodu. Zaprezentowane zostały także podstawowe informacje na temat zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce po 2000 roku. (fragment tekstu)

The intertemporal choice model is one of the basic elements of the theory which describes household behaviour. It combines the household's specific and subjective preferences with the market concepts - prices and income. The existence of two-way substitution relies heavily on the existence of the credit market. In enables households to take out loans which, in a given period of time, cover the expenditures above the level of their current income. The theoretical model indicates that household debt is determined by the level of interest rates and the borrowers' potential to make principal and interest repayments. Research conducted on the basis of data obtained from the National Bank of Poland and the Central Statistical Office indicates that the level of household debt in Poland resulting from loans and credit is closely related to average monthly gross compensations. The level of interest rates, on the other hand, does not have a considerable impact on the amount of household loans. The volume of loans extended to Polish households after the year 2000 is characterised by high dynamics. Simultaneously, the structure of loans is undergoing a change with a higher proportion of real estate-related loans as well as those denominated in foreign currencies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., Raaij W.F. van, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 2. Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, red. G. Rytelewska, PWE, Warszawa 2005.
 3. Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, red. B. Świecka, Difin, Warszawa 2008.
 4. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 5. Bertola G., Disney R., Grant C., The Economics of Consumer Credit Demand and Supply [w:] The Economics of Consumer Credit, red. G. Bertola, R. Disney, C. Grant, MIT Press, Cambridge-London 2006.
 6. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Bryant W.K., Zick C.D., The Economic Organization of the Household, Cambridge University Press, New York 2006.
 8. Bywalec C., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Chang B., Greater Access to Consumer Credit. Impact on Low vs. High Income Groups, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2008.
 10. Crook J.N., Household Debt Demand and Supply [w:] The Economics of Consumer Credit, red. G. Bertola, R. Disney, C. Grant, MIT Press, Cambridge-London 2006.
 11. Cullis J., Jones P., Microeconomics. A Journey through Life's Decision, Prentice Hall, Pearson Education Ltd., Harlow 2009.
 12. Dauten C.A., Financing the American Consumer, Consumer Credit Monograph no. 1, American Investment Company of Illinois, St. Louis 1956.
 13. Frank R.H., Microeconomics and Behavior, McGraw-Hill International Edition, New York 2008.
 14. Grant C, Estimating Credit Constraints among US Households, "Oxford Economic Papers" 2007, vol. 59, nr 4.
 15. Gravelle H., Rees R., Microeconomics, Prentice Hall, Pearson Education Ltd., Harlow 2004.
 16. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 17. Herendeen J.B., The Role of Credit in the Theory of the Household, "The Journal of Consumer Affairs" 1974, vol. 8, nr 2.
 18. Laidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i S-ka, Warszawa 1991.
 19. Livingstone S.M., Lunt P.K., Predicting Personal Debt and Debt Repayment: Psychological, Social and Economic Determinants, "Journal of Economic Psychology" 1992, vol. 13, nr 1.
 20. Lord W.A., Household Dynamic. Economic Growth and Policy, Oxford University Press, New York-Oxford 2002.
 21. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 22. Matthews K., Thompson J., Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa 2007.
 23. OECD Economic Outlook 2009, OECD Publishing, vol. 85, Paris 2009.
 24. Phlips L., Applied Consumption Analysis, North-Holland, American Elsevier, Amsterdam-Oxford 1974.
 25. Raport o stabilności systemu finansowego 2006, NBP, Warszawa 2007.
 26. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa 2009.
 27. Salvatore D., Microeconomics. Theory and Applications, Oxford University Press, New York-Oxford 2003.
 28. System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 29. Varian H.R., Mikroekonomia. Kurs średni. Ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 30. Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu