BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andruszkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Trudności pomiaru i diagnozy stanu kryzysowego w przedsiębiorstwie
Difficulty in Measuring and Diagnosing Corporate Crisis
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 7-14, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys przedsiębiorstwa, Ocena przedsiębiorstwa, Wskaźniki rentowności, Sieci neuronowe
Enterprises crisis, Evaluation enterprises, Profitability index, Neural networks
Uwagi
summ.
Abstrakt
We współczesnym przedsiębiorstwie kryzys może pojawić się zawsze i może opanować całą organizację lub poszczególne jej części. Rozpoznawanie zjawisk kryzysowych, zwłaszcza ich diagnozowanie oraz pomiar należy zaliczyć do czynności bardzo trudnych. W opracowaniu omówiono istotę zjawisk kryzysowych oraz przedstawiono wybrane metody diagnozowania tych zjawisk. (fragment tekstu)

The recognition and diagnosis of crisis phenomena, and in particular unquestionable method of measurement are extremely difficult. The author of the article tries to introduce the problem, highlight the difficulties and exemplify diagnostic methods. The article, at first, presents the essence of corporate crisis, then a short description of selected methods of measurement and diagnosis of the phenomenon. Among others, it points to the recognition of weak symptoms of crisis, preliminary assessment of the crisis situation and banking methods of measurement and diagnosis of the corporate situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 2. Bernstein P., Damodaran A., Zarządzanie inwestycjami, Wydawnictwo K. L. Liber, Warszawa 1999.
 3. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 4. Koch R., Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 5. Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, pod red. R. Krupskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 6. Nogalski B., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004.
 7. Pümpin C, Prange J., Management Unternehmensentwicklung. Gerechte Führung und der Umgang mit Krisen, Campus Verlag, Frankfurt/New York 1998.
 8. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.
 9. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 10. Staehle W. H., Handbuch Management, Gabler Verlag, Wiesbaden 1998.
 11. Witkowska W, Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych, Politechnika Łódzka, Łódź 1999.
 12. Artykuły prasowe:
 13. Altman E. I., Financial Ratios. Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finanse", September 1968.
 14. Greiner L.E., Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", July/August 1972.
 15. Dokumenty prawne:
 16. Sygnały zagrożeń kontynuacji przedsiębiorstwa w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF), SK w Polsce, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu